Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.12.2022

Kyselytutkimus: Ammattiin opiskelevien nikotiinituotteiden ja alkoholin käyttö vähentynyt, väsymys ja alakuloisuus yleistyneet

Varsinaissuomalaiset nuoret huolehtivat terveydestään paremmin kuin kaksi vuotta sitten. Tämä käy ilmi ANKKURI-hankkeen loppukartoituksesta, jossa selvitettiin ammattikouluopiskelijoiden terveyttä ja elintapoja sekä niihin linkittyviä tekijöitä. Hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Turun ammatti-instituutin opiskelijoille suunnatussa sähköisessä kyselyssä (n=564) kartoitettiin erityisesti nuorten koettua terveyttä sekä nikotiinituotteiden käyttöä ja käyttöön liittyviä asenteita. Syys-lokakuussa 2022 toteutetun kyselytutkimuksen vastaajista suurin osa oli 15–18-vuotiaita.

– Ammattikouluopiskelijoilla on tutkitusti enemmän tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttöä sekä niihin kytkeytyviä oireita kuin muilla toisen asteen opiskelijoilla. ANKKURI-hanke pyrki kolmen toimintavuotensa aikana vaikuttamaan nuorten elintapoihin ja jakamaan oikeaa tietoa nikotiinituotteista ja päihteistä oppilaitosympäristöissä, kertoo projektipäällikkö, tutkimusvastaava Minna Salakari Turun ammattikorkeakoulusta.

Ammattiin opiskelevien elintavoissa nähtävissä kohennusta

Hankkeen loppukartoituksessa selvisi, että kolmannes kyselyyn vastanneista käyttää jotakin nikotiinituotetta. Valtaosa opiskelijoista ei kuitenkaan käytä tai ole edes kokeillut nikotiinia.

Ammattiin opiskelevista 15–17-vuotiaista tytöistä 34 prosenttia ja pojista 32 prosenttia käyttää tai on kokeillut nikotiinituotteita. 18-vuotiaista tytöistä nikotiinituotteita käyttää 39 prosenttia, vastaavan ikäisistä pojista 42 prosenttia. Luvut ovat matalammat kuin vuoden 2020 kyselyn tuloksissa.

– Poikien nikotiinituotteiden käyttö on laskussa: kaksi vuotta sitten selvästi yli puolet 18 vuotta täyttäneistä pojista ilmoitti käyttävänsä tai kokeilleensa jotakin nikotiinituotetta. Tämä on tilastollisesti erittäin merkitsevä tulos, Salakari iloitsee.

ANKKURI Terveyskioski.jpg
ANKKURI-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia lisäämällä ja tukemalla terveitä elintapoja nuorille tutuissa arkisissa ympäristöissä. Terveyskioskilla nuoret kohtaavat ammattilaisia ja saavat tukea elintapavalintoihinsa.

Varsinaissuomalaiset pojat nuuskaavat edelleen tyttöjä enemmän, mutta tässäkin on nähtävissä käytön vähentyminen.

– Voidaan varovaisesti todeta, että nuorten ympäristöihin jalkautuvalla moniammatillisella, matalan kynnyksen palveluntarjonnalla lisätään terveystietoa ja vaikutetaan ammattiin opiskelevien elintapavalintoihin.

Väsymystä iästä ja sukupuolesta riippumatta

Ammattiin opiskelevat nuoret kokevat terveydentilansa pääsääntöisesti kohtalaisen hyväksi. Tytöt arvioivat terveytensä heikommaksi kuin pojat, ja nikotiinituotteiden käyttäjät kokevat terveytensä heikommaksi kuin ei-käyttäjät.

– Kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret kärsivät ainakin jossain määrin väsymyksestä, alakuloisuudesta ja keskittymiskyvyttömyydestä. Hyvinvointiin liittyvistä oireista väsymys oli nähtävissä kaikissa vastaajaryhmissä iästä ja sukupuolesta riippumatta, Salakari summaa.

ANKKURI häkämittaus.jpg
Turun AMK:n Master School -opiskelija Ann-Christine Silvan mittaa häkäpitoisuutta Turun ammatti-instituutin opiskelijalta.

Nuoret huolehtivat terveydestään ystävyyssuhteiden ylläpitämisen, päihteettömyyden, säännöllisen liikkumisen sekä riittävän unen ja levon keinoin.

– Kolmivuotisen hankkeen aikana terveydestä huolehtimisen keinot ovat pysyneet samana, mutta nuoret huolehtivat terveydestään oman arvionsa mukaan paremmin kuin kaksi vuotta sitten. Enää vain prosentti vastaajista arvioi huolehtivansa täysin riittämättömästi terveydestään, projektipäällikkö toteaa.

Nuoret käyttävät nikotiinia kaveripaineesta ja kokeilunhalusta

Kyselytutkimuksen asennekartoituksen mukaan nikotiinituotteiden käyttö on sosiaalinen tapahtuma. Nuuskan ja nuuskaamisen ajatellaan kuuluvan joukkueurheiluun ja korkeampaan sosioekonomiseen asemaan. Tuloksissa ei ole tapahtunut muutosta kahden vuoden aikana.

Nuoret, erityisesti nuuskaa käyttävät ammattikouluopiskelijat, ajattelevat tuotteiden käytön johtuvan pääasiassa kolmesta syystä: kaveripaineesta, kokeilemisen halusta ja huomaamattomasta käytöstä. Sen sijaan nikotiiniin liittyvää voimakasta riippuvuutta ei nähdä säännölliseen käyttöön johtavana tekijänä.

– Mielenkiintoista on, että yli puolet vastaajista ajattelee, että nikotiini ei aiheuta sellaista riippuvuutta, joka vaikeuttaisi tuotteiden käytön lopettamisen. Enemmistön mukaan tuotteiden käytön voi lopettaa koska tahansa ja lopettamisen uskotaan olevan kiinni tahdonvoimasta, Minna Salakari kertoo.

ANKKURI käsitatuoinnit 2.jpg
ANKKURI-hankkeen kyselytutkimuksessa selvisi, että yhä useampi varsinaissuomalainen ammattiin opiskeleva on nikotiiniton ja päihteetön.

Nikotiinituotteiden käyttäjien mielestä tupakoijilla ja nuuskaajilla on enemmän ystäviä, ja he näyttävät rohkeilta. Nikotiinia käyttävät pojat ajattelevat nuuskan olevan tupakkaa terveellisempää.

– Tupakka nähdään terveydelle haitallisena ja etenkin urheileville nuorille sopimattomana, alemman sosioekonomisen statuksen symbolina, mutta nuuskan suhteen on ollut jo pitkään toisin.

Kuvat: Sari Honkavaara, Minna Salakari