Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.12.2022

Simulaatio osaksi toimintaterapiakoulutusta – SIMBA-projekti käynnistyi

Toimintaterapiakoulutuksessa simulaatio-opetuksen systemaattinen hyödyntäminen on vielä vähäistä. Kansainvälinen SIMBA-projekti (Simulation based learning in Occupational Therapy Education) kehittää simulaatio-oppimisen mallia ja sisältöjä osaksi koulutusta.

Turun ammattikorkeakoulun uusi projekti vahvistaa toimintaterapeuttien oppimista ja tuo simulaatio-opetuksen kiinteämmäksi osaksi opintoja. Joulukuussa käynnistyneessä Erasmus-rahoitteisessa hankkeessa ovat mukana Suomen lisäksi Belgia, Turkki, Itävalta ja Kroatia.

– Projektin aikana kehitetään simulaatio-oppimisen malli, joka pyritään sisällyttämään opintojen eri vaiheisiin. Lopputuloksena tuotetaan simulaatio-opetuksen arviointimenetelmä sekä vapaasti käytettävissä oleva oppimisalusta verkkoon. Lisäksi projektissa kehitetään 15 erilaista strukturoitua digitaalisesti tai luokkahuonetilanteessa toteutettavaa skenaariota sekä manuaali simulaatiotilanteisiin, projektipäällikkö Anu Kuikkaniemi kertoo.

Simulaatio-opetuksen kautta on mahdollista harjoitella käytännön tilanteita turvallisessa tilassa. Parhaimmillaan simulaatio liittää useampia opintokokonaisuuksia luontevasti toisiinsa.

– Tarkoituksena on yhdistää opittu teoria käytännön tilanteisiin. Simulaatio-opetuksen kannalta on tärkeää, että simulaatiotilanteet ovat etukäteen hyvin suunniteltuja. Lopuksi oppimiskokemus käydään yhdessä läpi.

Kuikkaniemen mukaan simulaatio-oppimisella vahvistetaan toimintaterapian vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

– Simulaation kautta opiskelijat voivat harjoitella esimerkiksi kriittisen ajattelun ja päätöksenteon taitoja sekä tutkia monimuotoisiakin yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka linkittyvät erilaisiin toimintaterapian asiakastilanteisiin.