Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.9.2023
Anu Levä istuu EduCity-rakennuksessa Taidon portailla

"Nyt pystyn paremmin vaikuttamaan minulle tärkeisiin asioihin” – Anun matka kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaksi Master Schoolissa

Anu Levä vaihtoi alaa ja opiskeli Turun AMK:ssa kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaksi. Turun AMK:n Master schoolista (ylempi AMK) hän sai nostetta uralleen, entistä vahvempaa asiantuntijuutta ja verkostoja, joita hän ei ennen opiskelua tiennyt edes olevan olemassa.

Anu Levän urapolku vie media-alalta sosiaalialalle ja lopulta kulttuuri- ja sote-aloja läpileikkaavaan kulttuurihyvinvointiin. 

2010-luvulla Anu vaihtoi alaa media-alalta sosionomiksi. Silloisessa työssään hänen tehtäviinsä kuului jo esimerkiksi ihmisten ohjaamista ja ryhmäohjauksia. Työn ohessa hän opiskeli draamakasvatusta.  

Vuonna 2019 Anu oli vakituisessa työssä ja teki paljon yhteistyötä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Hän oli myös tehnyt kulttuuriprojekteja työn ohessa. Taide on kiinnostanut Anua niin kauan kuin hän muistaa. 

– Tuli sellainen olo, että tarvitsen uutta näkökulmaa työhöni. Ajattelin että ylempi ammattikorkeakoulututkinto voisi auttaa minua eteenpäin urallani, Anu kertoo.

Anu pääsi Turun ammattikorkeakoulun Master Schooliin opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan (kulttuurihyvinvointi) ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 

– Olin todella iloinen, yllättynyt ja ylpeä että pääsin opiskelemaan. Koin että minut nähdään ihmisenä, joka voi vaikuttaa ja jolla on annettavaa. Turku on myös mahtava kaupunki!  

Inspiraatiota ja verkostoja ympäri Suomen 

Opinnot alkoivat seuraavana vuonna. Anu koki, että opinnot oli helppo suorittaa työn ohessa. 

– Opiskelu oli mielenkiintoista ja inspiroivaa. Oman opiskeluryhmän tapaaminen ensimmäistä kertaa jännitti, mutta yhteistyö alkoi sujua nopeasti, kun tapasimme. Tunnit oli hyvin järjestetty. Teimme paljon yhdessä pienissä opiskelijatiimeissä, pidimme tiiviisti yhteyttä ja vaihdoimme ajatuksia, Anu kuvaa. 

Koulutuksessa hän pääsi verkostoitumaan laajasti eri alojen ammattilaisten kanssa ympäri Suomea. 

– Meillä oli tosi tiivis opiskelijaporukka, joiden kesken pidämme edelleen yhteyttä. Loimme myös yhteisen kulttuurihyvinvoinnin fb-ryhmän, johon saavat liittyä muutkin aiheesta kiinnostuneet. Ryhmän kesken syntyi yhteistyötä. Kulttuurialan verkostot omalla alueella tulivat tutuksi.

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelijat pääsevät tutustumaan muihin eri alojen osaajiin. Monialaisuus on sisään rakennettu moniin koulutuksiin. 

– Aika pian meidät laitettiin miettimään yhteistä projektia yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Siinä joutui epämukavuusalueelle, mutta omaa osaamistani pystyi hyödyntämään myös monialaisessa ryhmässä. Jokainen toi ryhmään jotain omalta alaltaan. Oli mahtavaa päästä työskentelemään eri alojen ammattilaisten kanssa, Anu kertoo.  

Syvempää asiantuntijuutta ja mahdollisuus vaikuttaa

Anu teki opinnäytetyöhön kuuluvan kehittämistyön omalle työpaikalleen ja valmistui vuonna 2021. Opinnot tukivat asiantuntijuuden kehittymistä.

– Ennen koulutusta minulla oli käytännön kokemusta siitä, että kulttuuri lisää ihmisten hyvinvointia. Nyt minulla on myös selkeää tutkimustietoa aiheesta. Koulutuksen myötä on vahvistunut ajatus, että osaamisalaani tarvitaan ja että se perustuu tutkimukseen. Tutkinto tuo myös varmuutta työelämässä. 

Koulutus lisäsi myös projektihallinnan taitoja ja auttoi Anua saamaan nykyisen projektipäällikön työnsä. 

Ennen koulutusta hän pohti, miten pääsisi vaikuttamaan rakenteisiin ja kulttuurihyvinvointiin vielä laajemmin. 

– Nyt pystyn paremmin vaikuttamaan niihin asioihin, jotka koen tärkeiksi, Anu kiteyttää.