Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.6.2024

Väestön ikääntyminen haastaa hoitotyön – koulutuksen vastattava työelämän vaatimuksiin

Sairaanhoitajien osaamista ikääntyvien hoitotyössä on tarve kehittää niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa projektissa varmistetaan sairaanhoitajien täydennyskoulutus.

Väestön vanheneminen asettaa merkittäviä haasteita terveydenhuollolle ja hoitotyölle maailmanlaajuisesti. Pelkästään Euroopassa ikääntyneiden määrän odotetaan kasvavan huomattavasti seuraavien vuosikymmenten aikana.

– Muutos edellyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestelyä vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin. Erityisesti kasvava pula sairaanhoitajista luo painetta terveydenhuoltojärjestelmille, painottaa yliopettaja Sini Eloranta Turun ammattikorkeakoulusta.

Kokonaisvaltainen arviointi parantaa ikäihmisen elämänlaatua

Elorannan mukaan hoitotyön osaamista täydentävää korkeakoulutusta on kehitettävä työelämän vaatimusten mukaisesti. Geriatrista arviointia ei opeteta sairaanhoitajille riittävästi, ja ikääntyvien hoitotyön opetuksen laajuus vaihtelee. 

– Ikääntyneiden hoidossa on keskeistä kokonaisvaltainen näkemys potilaan terveydestä. Sairaanhoitajan osaamisesta riippuu se, tuleeko terveysongelma tunnistettua ja saako potilas avun oikealta ammattilaiselta oikeaan aikaan.

Geriatrisessa arvioinnissa tarkastellaan ihmisen toiminnallisia ja kognitiivisia kykyjä, sosiaalista ja taloudellista tilannetta, ympäristöön liittyviä tekijöitä sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Onnistunut arviointi parantaa elämänlaatua, hidastaa haurastumista ja vähentää sairaalahoitoa.

– Ikääntymiseen liittyviä terveysongelmia ei aina tunnisteta tai niihin ei puututa asianmukaisesti. Esimerkiksi monisairastuvuus voi johtaa nopeasti sairauden komplikaatioihin ja toimintakyvyn heikkenemiseen, Eloranta pohtii.

Innovatiivinen koulutusohjelma sairaanhoitajille

Turun ammattikorkeakoulussa on alkanut uusi kolmivuotinen projekti, jossa tuotetaan täydennyskoulutusohjelma sairaanhoitajille.

– Täydennyskoulutuksen avulla pyritään varmistamaan, että hoitajilla on tarvittavat taidot vastata ikääntyneiden moninaisiin tarpeisiin ja edistää heidän hyvinvointiaan. Innovatiivisen koulutusohjelman suunnitteluun osallistetaan asiantuntijoita ja potilaita, projektipäällikkönä toimiva Sini Eloranta esittelee.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen gerontologisen hoitotyön ammattilaisten kanssa. Mukana on lisäksi kumppaneita Kreikasta, Islannista, Virosta, Latviasta, Tanskasta ja Ahvenanmaalta. Opetussuunnitelma laaditaan kansainvälisesti, jotta sitä voidaan soveltaa laajasti Euroopan alueella.

– Tässä Euroopan unionin osarahoittamassa projektissa hyödynnetään yrittäjämäistä lähestymistapaa hoitotyöhön sekä kehitetään uusia digitaalisia opetusmenetelmiä ja työssäoppimisympäristöjä. Pyrimme tekemään sairaanhoitajakoulutuksesta houkuttelevampaa.

Sairaanhoitajan kokonaisvaltainen geriatrinen arviointiosaaminen

Ikääntyvien potilaiden tarpeiden tunteminen on ensimmäinen askel kohti tehokasta hoitoa. Täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan organisaatioille pätevän työvoiman saatavuus ja paremmat mahdollisuudet jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

euroopan_unionin_osarahoittama.jpg__412x139_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg