Sivu päivitetty 7.11.2013
Sirkusesitys lukuvuoden avajaiset 2013

Turun ammattikorkeakoulun 22. lukuvuosi avattiin

Rehtori Juha Kettunen korosti avajaispuheessaan, että ammattikorkeakoulujen valtiolta saama rahoitus perustuu uuden rahoitusmallin mukaan tuloksellisuuteen. Nopea valmistuminen on tärkein tuloksellisuuteen vaikuttava seikka.

Opinnot valmiiksi lyhyemmässä ajassa

Rehtori Juha Kettunen korosti avajaispuheessaan, että ammattikorkeakoulujen valtiolta saama rahoitus perustuu uuden rahoitusmallin mukaan tuloksellisuuteen.  Nopea valmistuminen on tärkein tuloksellisuuteen vaikuttava seikka, mutta myös tutkimus- ja kehitystyöllä on merkittävä painoarvo.

AMK-uudistus ja siihen sisältyvä uusi rahoitusmalli kannustavat ammattikorkeakouluja kannattavuuden parantamiseen.

– Turun AMK:n menestyminen riippuu suuressa määrin siitä, miten nopeasti ja millä keinoilla pystymme sopeutumaan uuteen rahoitusmalliin. Tämä edellyttää tukipalveluiden, opetuksen ja muiden tehtävien perinpohjaista uudistamista.

– Tuloksellisuuden saavuttamisen avainasemassa ovat työaika-, toiminta- ja opetussuunnitelmat sekä niiden entistä tuloksellisempi toimeenpano. Myös laatutyötä on kehitettävä ottaen huomioon AMK-uudistuksen edellyttämä tuloksellisuus ja rahoitus, rehtori Kettunen korosti puheessaan.

Ammattikorkeakoulut ovat saamassa tutkimus- ja kehitystyön mukaan uuteen rahoitusmalliin. 

Autoteollisuudesta esimerkkejä muutosselviytymiseen

Näytä lisää

Juhlapuheessa Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tuija Lehesvirta painotti, että osaaminen ja maine lähtevät aina henkilöstöstä. Lehesvirta lisäsi, että näkemyksellisen, taitavan ja rohkean johdon lisäksi kaikilla organisaation tasoilla tarvitaan yksilöitä, jotka yhdessä haluavat selviytyä, voittaa ja tehdä jotain merkittävää.

– Edustan yritystä, joka on kulkenut muutoksesta toiseen ja näyttää oppineen ja selvinneen rajuistakin muutoksista kerta toisensa jälkeen, Tuija Lehesvirta totesi.

– Mikään ei ole parempi ponnistuslauta muutosten johtamiseen kuin aidosti yhdessä laaditut periaatteet siitä, miten tässä työpaikassa ihmisiä kohdellaan.

Henkilöstöllä on oltava halu selviytyä yhdessä yrityksen kanssa, Lehesvirta muistutti ja toivotti onnea henkilöstöohjelman tulevaan päivittämiseen ja muutosten läpiviemiseen.

Opiskelupaineet koetaan vaativina

Näytä lisää

Osittain kriittisesti, mutta myös toiveikkaasti tulevaisuuteen katsoen, opiskelijakunta TUO:n puheenjohtaja Heini Kuusisto totesi omassa puheessaan, että käsillä olevat muutokset ovat nyt todella haastavia.

Opiskelijat toivovat ammattikorkeakoululta enemmän tukea. Kuusisto sanoi, että opiskelijat voivat huonosti jo nyt ja tulevat säästötoimenpiteet arveluttavat.

– Opiskelijakunnassa toivotaan lisää ajasta riippumattomia, joustavia opiskelutapoja ja laadukasta lähiopetusta.  Ammattikorkeakoulut hakevat toimilupia, säästöpaineet ovat kovat ja lait muuttuvat, mutta toivottavasti parempaan suuntaan, totesi opiskelijakunnan puheenjohtaja Heini Kuusisto napakasti.

Vuoden yrityksen arvonimen sai Teleste Oy

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulu palkitsi tilaisuudessa Teleste Oy:n ”Vuoden yrityksenä”. Kunniakirjan vastaanotti CTO Esko Myllylä Telesteltä.

Kunniamaininnan perusteluissa todettiin, että Turun AMK:n elektroniikan radiolaboratorio on tehnyt yhteistyötä Telesten kanssa jo 25 vuotta ja  tänä aikana opinnäytetöitä on valmistunut kolmisenkymmentä ja Telestellä on ollut iso määrä harjoittelijoita Turun AMK:sta. Teleste on lisäksi ollut viime vuosina AMK:n yhteistyökumppanina useissa kansainvälisissä TKI-projekteissa.

Tämän lisäksi tilaisuudessa palkittiin myös ansioituneita Turun AMK:n opiskelijoita, jotka olivat joko opiskelleet erityisen nopeasti ja laadukkaasti tai muuten osoittaneet erityistä lahjakkuutta.

Omaa toimintaa esille

Näytä lisää

Avajaisissa esiteltiin lyhyesti myös varsinaissuomalaisten kumppaneiden kanssa toteutettavia yhteistyön muotoja. Käytännön win win -esimerkkejä oli mukava kuulla; ammattikorkeakoulu on opiskelijoiden kautta mukana sadoilla työpaikoilla alueellamme.

Musiikin hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja ”Care Music”-hankkeesta kertoi TKI-päällikkö Liisa-Maria Lilja-Viherlampi. Lehtori Ella Kasi vuorostaan esitteli ”Yrittäjyyden Kipinä ja Jatkajakoulu” -opintojaksoja, jotka ovat saaneet ison joukon opiskelijoitamme innostumaan yrittäjyydestä.

Lisäksi lehtori Tuija Suominen-Romberg  esitteli ”Monkey”-projektia, joka on jo vuosia innostanut työelämäkumppaneita nuorten innovatiivisuudella.

Taiteellisen säväyksen avajaisiin toivat Turun AMK:n Taideakatemian sirkuksen ja musiikin opiskelijat. Avajisten aluksi nähtiin ote Mira Sirkan ohjaamasta nykysirkusteoksesta "Máttáráhka - Läpän noita". Avjaisten päätteeksi musiikkinautinnon takasi puolestaan jousikvartetti Ailin kaunis esitys Sibeliuksen sävelin.