Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.2.2015
Seksologian perusopinnot 2015

10. seksologiset opinnot päätökseen

Iloinen 20 hengen opiskelijajoukko opettajiensa johdolla oli kokoontunut Ruiskadulla 12.2.2015. Kyseessä oli Turun AMK:n seksologian perusopintojen viimeinen lähipäivä. Vuoden kestäneet, 30 op:n opinnot, antavat seksuaalineuvojan pätevyyden ja mahdollisuuden hakea Suomen Seksologisen Seuran auktorisointia.

Teksti: Anne Merta ja Saija Vanhanen
Kuvat: Miia Tuominen

Luokkaa lähestyessä kuuluu iloista puheensorinaa ja naurunpurskahduksia. Mitä on tekeillä? Siellä toisiinsa hyvin tutustuneet naisopiskelijat ja heidän opettajansa yrittävät sovittautua yhteiskuvaan. Tässä kuvassa ei ole totisia torvensoittajia, vaan iloisia seksuaalineuvojia, juuri valmistuvia.

-    Opiskelijaryhmämme on hyvin moniammatillinen, sillä joukossamme on  kätilöitä, sairaanhoitajia, sosiaalialan ammattilaisia, toimintaterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko, työnohjaajia, perhetyöntekijöitä, luokanopettaja. Moniammatillisuus onkin tämän ryhmän vahvuus, jaamme erilaisia kokemuksia, opiskelijat toteavat.

Valmistuneet kertoivat, että seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä asioista puhutaan kummankin sukupuolen ja kaikenikäisten kanssa. Potilas tai asiakas voi olla nuori, jolla ei ole kokemusta seksistä tai seksuaalisuudesta. Huolenaiheet voivat tällöin liittyä esimerkiksi ihastumisiin, rakastumisiin, seurusteluun tai sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohdintaan.

Asiakkaiden ja potilaiden kokemukset ovat voineet olla myös hyvin kipeitä, insestiin, raiskaukseen tai väkivaltaan liittyviä. Joissakin tapauksissa kokemuksiin liittyy alkoholi tai päihteet ja niiden myötä seksuaalinen hyväksikäyttö. Myös sairastumisella ja vammautumisella sekä niihin liittyvillä hoidoilla ja lääkityksillä voi olla vaikutuksensa seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen.

Opiskelijat totesivat, että koulutus antoi vahvuutta puhumiseen ja ryhmältä sai paljon, se sanoitti tunteita.

-    Tässä on hyvin vahvasti eletty omaa elettyä elämää ja se on kasvattanut, sillä on oltava itse itsensä kanssa sinut ennen kuin voi ohjata muita.

Monenlaista pioneerityötä

Opiskelijat tekivät opintojen aikana monenlaista pioneerityötä omilla työpaikoillaan. Opintojen puitteissa tehtiin vammaisille ja henkilökohtaisille avustajille avuksi opas seksuaalisuuden kohtaamiseen ja lisäksi opiskelija antoi työympäristössään koulutusta, ohjausta ja tiedotusta.

Yksi puolestaan on käynnistämässä seksuaalineuvontavastaanottoa omassa organisaatiossaan ja kolmen hengen ryhmä teki lastensuojeluun tarkoitetut seksuaalikasvatuksen tukimateriaalin.

Yhden opiskelijan kehittämistehtävä vauhditti väitöskirjatyöskentelyn käynnistämistä ja yksi päivitti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimikunnan toimeksiantona seksuaalisuuden puheeksi ottamisen mallin. Tässä vain joitakin esimerkkejä arvokkaasta kehittämistyöstä, jota opiskelijat ovat vuoden mittaan tehneet.

-  Vammaisten seksuaalisuus on edelleenkin kiellettyä, heillä ei saisi olla sitä. Vammaisuus itsessään on tabu ja seksuaalisuus on viimeinen asia vammaisten oikeuksista puhuttaessa.

Vammaisten palvelusuunnitelmassa sitä ei mainita ollenkaan. Silti myös heidän parissaan seksuaalisuutta esiintyy. Ja heillä on samat seksuaalioikeudet kuin muillakin ihmisillä. Mutta ehkä juuri siinä onkin ongelman ydin, kun ei tiedetä niitä omiakaan oikeuksia.

-    Kehittämistehtävät olivat mielekkäitä kokonaisuuksia, konkreettisia kehittämiskohteita työpaikoille, totesi tehtäviä ohjannut Liisa Kosonen-Karesto.

Ammatillinen seksuaaliterveyden edistäminen

Lehtorit Liisa Kosonen-Karesto ja Anne Merta olivat ensimmäisessä Turun AMK:ssa koulutettujen seksuaalineuvojien ryhmässä vuosina 2002 - 2003. Koulutuksen toivat Turkuun aikanaan seksuaalipedagogi Katriina Bildjuschkin ja seksuaaliterapeutti Eija Heinonen.

Turun AMK:ssa on järjestetty seksuaalineuvojakoulutusta tästä lähtien vuosittain  ja Merta on toiminut vastuuopettajana ja suunnittelijana yhdeksässä koulutusryhmässä.

Kaikkiaan Turun amk:sta on valmistunut noin 200 seksuaalineuvojaa,  joista suurin osa työskentelee Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella, mutta opiskelijoita on ollut eri puolelta Suomea, aina Oulua myöten.

Seksologian perusteet -opinnoissa perehdytään seksuaalisuuteen hyvin laajasti. Opinnoissa puhutaan mm. sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, seksuaalioikeuksista, seksuaalietiikasta, seksuaalisuuden ja sairauksien välisistä suhteista, seksuaalisuuteen liittyvästä väkivallasta, parisuhteen seksuaalisuudesta sekä kulttuurien ja seksuaalisuuden välisestä suhteesta.

Koulutus on sisällöllisesti laaja ja se antaa valmiudet seksuaaliohjaukseen, -neuvontaan ja -kasvatukseen. Opintojen tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista ja valmiuksia seksuaalisuuden huomioimiseen ja seksuaaliterveyden edistämiseen asiakas- ja potilastilanteissa.

-    Seksuaalisuus on pikku hiljaa tulossa osaksi terveys- ja kasvatustyötä, mutta muutos tapahtuu hitaasti, Merta toteaa.

Uusi Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma vuosille 2014-2020 julkaistiin keväällä 2014. Siinä seksuaaliterveyden edistämistyön painopisteiksi on nostettu miesten seksuaaliterveys, lasten ja nuorten seksuaalikasvatus, maahanmuuttajien seksuaaliterveyden tukeminen sekä synnytyksen hyvä hoito. Toimintaohjelmassa asetetaan tavoitteita ja keinoja sekä myös määritellään vastuita siitä kuka tekee ja mitä tekee tavoitteiden saavuttamiseksi.

-    Myös terveydenhuoltolaki määrittelee, että kaikkien tulee saada tarvitessaan seksuaalineuvontaa, täsmentää Merta.

Merta huomauttaa, että koulutuksena ja oppimisprosessina seksuaalineuvojaopinnot ovat intensiivisyytensä vuoksi melko ainutlaatuiset. Kaiken pohjajana on se, että jokaisen pitää olla sinut oman seksuaalisuutensa kanssa, pitää tunnistaa ja olla tietoinen omasta historiastaan, omista arvoistaan ja asenteistaan   - tämä prosessi kulkee mukana koko opintojen matkan.

 

Turun AMK onnittelee kasvuprosessin läpikäyneitä seksuaalineuvojia!

Juhlan jälkeen alkaa jälleen arki ja uusi seksologian perusopintojen koulutus käynnistyy maaliskuussa 2015.