Sivu päivitetty 20.11.2013

Vietnam – korkeakoulutuksen kehittäminen keskiössä

Korkeakouluille asetetaan Vietnamissa jatkuvasti kasvavia haasteita, kun puhutaan koulutuksen kehittämisestä.

Tietoliikenne ja sähköinen kauppa -tulosalue on mukana ohjaamassa vietnamilaisia korkeakouluja uuden pedagogisen näkökulman omaksumisessa ja koulutuksen kehittämisessä.

– Tuemme vietnamilaisia mm. innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämisessä ja aktivoivien opetusmenetelmien soveltamisessa opetukseen, kertoo yliopettaja Jussi Puhakainen Turun AMK:sta.

– Toimiessamme yhteistyössä Hanoi University of Science and Technology, Thang Long University ja University of Danangin yliopistojen kanssa, tuemme Vietnamin valtion kansallisen Innovating Vietnam University Education in the Period 2006 - 2020 -projektin tavoitteita, jonka tarkoituksena on koko kansallisen yliopistojärjestelmän innovatiivinen uudistaminen, kertoo projektikoordinaattori Lea Oksanen Turun AMK:sta.

Yhteistyötä on Vietnamin suuntaan tehty parin vuoden ajan. Oppimisympäristöjen kehittämisen lisäksi vietnamilaiset ovat olleet kiinnostuneita Turun ammattikorkeakoulussa toteutettavasta CDIO-mallin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. 

– On jännittävää nähdä, mihin yhteistyömme tulevaisuudessa vielä johtaa, miettii Puhakainen.

CDIO-verkostolla tarkoitetaan maailmanlaajuista insinööriopetuksen kehittämishanketta, johon Turun AMK valittiin mukaan ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna vuonna 2006. Verkoston toiminnan taustalla on 12 koulutuksen kehittämiseen tähtäävää periaatetta, jotka käsittelevät muun muassa koulutusohjelman toimintaperiaatteita, opetussuunnitelmatyötä, opetusmenetelmiä, arviointia ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä.

Projektioppimista ja osaamisen kehittymistä

Näytä lisää

– Aloitimme yhteistyömme toteuttamalla esiselvityksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa vietnamilaisen kumppanikorkeakoulumme koulutuksen kehittämisen käytänteitä, opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen laadunvarmistusmenetelmiä, kertoo Lea Oksanen.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kumppanikorkeakoulut Hanoi University of Science and Technology ja University of Danang tutustuivat käytännössä Turun AMK:ssa toimiviin innovatiivisiin oppimisympäristöihin kuten opiskelijoiden harjoitusyrityksiin, opiskelijaosuuskuntiin ja monialaisiin opiskelijaryhmiin osana opetussuunnitelman mukaista opetusta. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusarviointimenetelmät esiteltiin kumppaneille.

Yhteistyöprojektin toisessa vaiheessa käynnistetään opetussuunnitelmien kehittämistyö. Tähän liittyen pohditaan esimerkiksi aktivoivia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä, joita voitaisiin ottaa käyttöön myös vietnamilaisissa kumppanikorkeakouluissa.

– Opiskeluun tulisi näin entistä syvällisempää projektioppimista, monialaista osaamisen kehittymistä, sosiaalisten taitojen vahvistumista ja liiketoimintaosaamisen kehittymistä. Asioita, joista vietnamilaisessa korkeakoulutuksen kehittämisessä juuri nyt puhutaan, jatkaa Oksanen tyytyväisenä.

Intensiivikurssit ja verkostoitumistapahtumat vievät tavoitteen käytäntöön

Näytä lisää

Suomalaiset ja vietnamilaiset yhteistyökumppanit tapaavat toisiaan Intensiivi-kursseilla sekä verkostoitumistapahtumissa. Ensimmäiset on jo ehditty toteuttaa sekä Vietnamissa että Suomessa.

– Tällaisen kansainvälisen yhteistyön solmiminen edellyttää vahvaa luottamusta ja yhteistyöhalukkuutta, jota on jo nyt rakennettu parin vuoden ajan, ja jota on tarkoitus myös jatkaa projektin päättymisen jälkeen erilaisia koulutuksen kehittämisen hankkeita tehden, toteaa Jussi Puhakainen.


Yhteistyöhanke toteutetaan SILE-hankkeessa, jolle on myönnetty rahoitus CIMOn koordinoimana Ulkoasiainministeriön North-South-South-rahoituksesta.

SILE – Supporting Innovative Learning Environments in Higher Education -hankeidean tavoitteena on tarjota vietnamilaisille korkeakouluille uusi pedagoginen näkökulma oman koulutuksensa kehittämiseen.