Sivu päivitetty 8.6.2015
Rästitenttiviikko

Opiskelijaohjaukseen ja -tukeen panostetaan

Ruiskadulla järjestettiin monimuotokoulutusta suorittaville 25.-29.5. ensimmäinen ns. rästiviikko. Viikon aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa rästissä olevia opintosuorituksia tenttimällä ja erilaisiin laboraatioihin, simulaatioihin ja työpajoihin osallistumalla.

Teksti ja kuvat: Saija Vanhanen, viestintävastaava

Monimuotokoulutuksessa halutaan panostaa opintojen ohjaukseen ja opiskelijan tukemiseen ja siksi ajatus rästiviikon järjestämisestä sai alkunsa. Rästiviikon tarjoamia mahdollisuuksia hyödynsi lähes 50 opiskelijaa. Opiskelijat suorittivat tenttien lisäksi sairaanhoitaja-, ensihoitaja- ja kätilökoulutukseen liittyviä kliinisiä taitoja erilaisissa laboraatioissa ja simulaatioissa ammattiaineen opettajan ohjauksessa.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen perehtymässä

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden laboraatioissa harjoiteltiin muun muassa kiireellisen, ensiapuluonteisen synnytyksen hoitoa, kun kätilöä tai lääkäriä ei ole saatavilla. Opiskelijat oppivat samalla vastasyntyneen oikeaoppista ja turvallista käsittelyä. Synnyttävän äidin tukeminen ja rauhoittaminen kuului tärkeänä osatekijänä simulaatioihin.

- Meillä oli aamupäivällä palautetunti, jossa toivottiin, että opiskelijat voisivat toimia apuohjaajina. Reagoimme nopeasti palautteeseen ja esimerkiksi PAPA-näytteen ottamiseen jo harjaantunut opiskelija pääsi kokeilemaan laboraatioissa toisen opiskelijan ohjaamista, kertoi opettaja Marjatta Häsänen.

- Samalla kun ohjasi toista opiskelijaa, tuli itse kerrattua, kuinka tässä tehtävässä pitää menetellä, toteaa opiskelija.

Lisäksi opiskelijat eläytyivät erilaisten casien avulla raskauden ehkäisymenetelmien valinnan voimavaraistavaan potilasohjaukseen sekä harjaantuivat imetykseen liittyvässä tai rintojen omatoimisen tarkkailuun liittyvässä ohjauksessa. Työpajoissa oli tarjolla seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen liittyviä lääkelaskutehtäviä ja oppimispelejä sekä gynekologisten instrumenttien tunnistamis- ja käyttötarkoitusharjoituksia.  

Opiskelijoiden kommentit viikosta olivat ehdottoman myönteisiä ja niitä voisi olla kaksikin peräkkäin. Kun opiskelija tulee pitkän matkan takaa, ei aina ole mahdollista tulla juuri tiettynä päivänä suorittamaan puuttuvia opintoja.

- Rästiviikko on ehdottoman hyvä asia. Esimerkiksi opiskelijavaihdon takia voi jäädä pakollisia laboraatioita suorittamatta. Nyt puuttuvat opinnot saa kerralla suoritettua, sairaanhoidon opiskelijat toteavat.

Häsäsen mukaan myös opettajalle etuna on, että opiskelijat etenevät opinnoissaan. Aiemmin on jo ollut käytössä, että opiskelijat ovat voineet tehdä puuttuvia opintoja yli opiskelijaryhmärajojen aina opintojaksojen toteutuessa.

Rästiviikko tarjosi lisämahdollisuuden kerrata tai hankkia opetussuunnitelman mukaista, mutta vielä puuttunutta osaamista. Opettajan oli ilo todeta, kuinka motivoituneita opiskelijat olivat ratkomaan erilaisia oppimistehtäviä opettajan ollessa kiinni esimerkiksi laboraation kulun oikeaoppisessa varmistamisessa.

- Mielellään kuitenkin ”odotamme” ohjausta omaan rästiteemaan, kun saamme harjoitukset kerralla yhden viikon aikana tehtyä, vastaavat opiskelijat opettajan kommenttiin.

Toimintamalleja kehittämässä

Terveysalan aikuiskoulutuksessa eli Terveys-AIKOssa toimi AIKO-INNO-tiimi, jossa lähdettiin kehittämään aikuisopiskelijoille muun muassa erilaisia mahdollisuuksia suorittaa puuttuvia opintosuorituksia.

- AIKO-INNO-tiimissä ideoitiin uusia innovaatiopedagogiikan mukaisia toimintamuotoja, joilla haluttiin kehittää kansainvälistä toimintaa, tutkimus- ja kehittämisajattelua, oppimismenetelmiä, työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, muistelee koulutus- ja tutkimuspäällikkö Pia Ahonen toiminnan alkua.

Organisaatiomuutoksen myötä kehittäminen on jatkunut  Monimuotokoulutukset ja ylempi AMK -yksikön MYAMK-INNO-tiimissä. Ensimmäinen rästiviikko saikin alkunsa monimuotokoulutuksen INNO-tiimin ideoimana. Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoilla rästiviikko on toteutunut eri muodossa jo aikaisemmin.

- Viikko ei ole kuitenkaan tarkoitettu pelkästään rästien suorittamiseen, vaan silloin voi myös harjoitella lisää ja kerrata aiemmin opittuja taitoja. Olemme rakentaneet viikon joustavasti erilaisten oppimistarpeiden pohjalta, kertoo koulutusvastaava Liisa Kosonen-Karesto.

Aineenopettajat suunnittelevat ja toteuttavat rästiviikon tentit, laboraatiot, työpajat, simulaatiot ja työpajat kunkin opintojakson resurssien puitteissa. Opettajat osallistuvat rästiviikon toteutukseen vuoroperiaatteella ja työnjaosta yhdessä sopien.

- Jatkossa rästiviikkoja järjestetään aina lukukauden lopussa. Tällä pyrimme mahdollistamaan opiskelijoiden valmistumisen normiajassa ja tukemaan opiskelijoiden opintopisteiden kertymistä, Kosonen-Karesto jatkaa.

- Pyrimme kehittämään toimintaa jatkuvasti ja aikuiskoulutuksen yksi kehittämiskohde onkin jo vuosien ajan ollut työpajatoiminta. Rästiviikolla järjestettävien työpajojen lisäksi työpajoja järjestetään lukukausittain keskimäärin kerran kuukaudessa. Monimuotokoulutuksen opettajatiimissä on yhdessä sovittu, mitä työpajoja järjestetään ja kuka niistä vastaa, kertoo Ahonen.

- Kevätlukukaudella on järjestetty lääkelaskennan, tiedonhaun, potilaan tutkimisen ja suomen kielen ja viestinnän työpajat. Työpajoissa opiskelija voi harjoitella monia keskeisiä hoitamisen taitoja, korostaa Ahonen.

Janne Hellsten on hoitanut ansiokkaasti työpajojen ja rästiviikon käytännön organisointia . Hän on myös mukana kehittämässä toimintaa.