Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.11.2013
Tukialus nainen esittelemässä

Onnistuneita kokemuksia

Sosionomit (AMK) esittelivät Ruiskadulla torstaina 14.11.2013 klo 13-15 Tukialus-opintoihin toimeksiantoina saatuja projekteja.

Tukialus on sosionomi (AMK) -opiskelijoiden  harjoittamaa palvelutoimintaa. Sosiaalialan koulutusohjelman Tukialus-projektit toteutetaan joka kevät ja syksy työpaikkojen antamissa toimeksiannoissa.

Kolmannen vuoden opiskelijoista koostuvat 4-5 hengen tiimit toteuttavat sosiaalialan työelämän tilausten pohjalta asiakaspalvelua, kokeilu- ja kehittämishankkeita, selvitystöitä ja yleisö- ja asiakastapahtumia. Opiskelijatiimit muodostetaan osaamisperusteisesti ja ne toimivat opiskelijaprojektipäällikön johdolla ja opettaja-valmentajan tukemana.

 

Oikeaa työtä

Opiskelijat esittelivät projektejaan asiantuntevasti seminaarissa. He ovat toteuttaneet hyvin erilaisia tehtäviä. Kaikki haastatellut totesivat tyytyväisenä, että projektimainen opiskelu on hienoa, kun saa tehdä toimeksiantoja oikeaan työelämään.

- Projektissa sai käyttää omaa ammattiosaamistaan, mutta oppi myös paljon muutakin kuin sosiaalialaa, totesivat Maura Tiuraniemi ja Emmi Yrjönheikki.

Heidän Vipu ja vetoa töihin! -projektissaan tehtiin sosiaalisen median hyödyntämissuunnitelma opiskelijarekrytointiin harjoitteluun tai työelämään. He yllättyivät, kuinka paljon sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia markkinointiin.

Yrityskylä-projektin parissa puurtaneet Heini Jokinen ja Salla Laine selittivät, että Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu työelämän, yhteiskunnan ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Heidän tuli projektissaan aloittaa tämä toiminta Turussa. Alussa heillä oli vain tyhjä tila…

- Aloittaessamme emme tienneet, mitä kaikkea tällaisen toiminnan organisoiminen ja toteuttaminen vaatii. Mutta järjestäessämme kaiken valmiiksi ensimmäistä oppimispäivää varten, oppi hahmottamaan isompaa kokonaisuutta, huomauttivat Jokinen ja Laine innostuneina.

IKARE-projektissa tavoitteena on kehittää ja toteuttaa Turun pohjoispuolen ikäihmisille suunnattuja kortteliryhmiä ts. harraste- ja virkistysryhmiä. Opiskelijat tekivät hankkeelle haastattelututkimuksen  kysyen ikäihmisten mielipiteitä toiminnasta.

- Tehtävä oli mielenkiintoinen, saimme tietoa ikäihmisistä ja opimme ryhmätyötaitoja, kertoivat Annika Toiviainen, Sini Eronen, Nina Niemi ja Paula Kulmala. Ryhmään kuului myös projektipäällikkö Hennaliisa Saari.

Haastatellut totesivat oppineensa projektissa organisointia ja kaaoksenhallintaa, mikä varmasti on jatkossakin hyödyksi. Kaikki myös oppivat projektitoimintaa ja ryhmätyötaitoja oikeassa työelämässä.

- Parasta antia projektissa on, kun toimeksiantajan lisäksi opiskelija on tyytyväinen yhteistyöhön ja annettuun tehtävään, eräs toimeksiantajan edustaja kommentoi.