Sivu päivitetty 9.12.2013
ammatillinen opettaja 2013

Hanna Hännikäisestä vuoden ammatillinen opettaja 2013

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen OAO-jaosto valitsi fysioterapian lehtori Hanna Hännikäisen Turun ammattikorkeakoulusta vuoden ammatilliseksi opettajaksi 2013.

Varsinais-Suomen vuoden ammatillisen opettajan nimeäminen tapahtui OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen OAO-jaoston toimesta kolmannen kerran. Ensimmäisen kerran valinta kohdistui AMK:n opettajaan. Jaoston hallitus valitsin Hannan ehdotusten perusteella. Valinnan kriteereinä oli mm. kollegoiden arvostus, kehittäminen ja yhteisöllisyys.

Ohjaaminen innostaa

Näytä lisää

Hannalla on aina ollut halu opettaa, sillä jo toimiessaan fysioterapeuttina TYKS:ssä, hän otti mielellään vastuulleen opiskelijoita, sillä hän koki ohjaamisen mielenkiintoiseksi ja haastavaksikin.

Hanna on tullut Turun terveydenhuolto-oppilaitokseen ensin päätoimiseksi fysioterapian opettajaksi vuonna 1989 ja muutamaa vuotta myöhemmin hän sai vakituisen työpaikan. 1990-luvulla Hanna opetti Turun terveydenhuolto-oppilaitoksessa monessa koulutusohjelmassa; fysioterapeuttikoulutuksessa, kuntohoitaja-koulutuksessa ja myös hoitotyön koulutuksen puolella.

Hannan opettajauran alkuaikoihin liittyy myös keskiasteen uudistus eli koulutusohjelmissa oli ns. ylioppilaspohjainen ja peruskoulupohjainen linja. Hannan työura alkoi peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opetuksen parissa, mikä opetti nuorta opettajaa hyvin tunnistamaan erilaiset oppijat ja kädestä pitäen ohjauksen. Onneksi siihen silloin oli vielä resursseja.

Päteväksi opettajaksi (AMK-taso) Hanna on pitkän tien kulkija. Fysioterapeutti- / lääkintävoimistelijatutkinnon jälkeen hän suoritti erikoistumisopinnot ja myös niiden yhteydessä saatu palaute antoi uutta pontta hakeutua SHO (sairaanhoidonopettaja) -koulutukseen. SHO-koulutuksessa hän oli ainoa fysioterapian edustaja hoitotyön ammattilaisten rinnalla.

Siirryttäessä AMK-järjestelmään Hannan työ oli katkolla siinä mielessä, että ammattikorkeakoulussa edellytettiin yliopistotasoista tutkintoa terveysalan opettajalta. Onneksi hän oli opiskellut vähitellen kesäyliopistossa ja avoimessa yliopistossa niin kasvatustieteitä kuin yhteiskuntatieteitäkin, joten hän pääsi jatkamaan nopeasti kasvatustieteen maisterin tutkintoa (suoritettu 2004). 

Opetuksen haasteista

Näytä lisää

Hannan opettajaura on koostunut moninaisista asioista ja kokemuksista, on ollut onnistumisia ja pettymyksiä.

- Palkitsevinta kuitenkin on ollut nähdä opiskelijan kasvu ammatilliseksi osaajaksi, erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla opiskelun alkutaival on ollut karikkoinen, Hanna Hännikäinen mainitsee.

- Erityisesti opettajana ilahduttaa, kun opiskelija oppii oppimaan, sillä ammatillinen osaaminen tulevaisuudessa edellyttämään elinikäisen oppimisen sisäistämistä, hän jatkaa.

Opettajana Hanna on pyrkinyt opiskelijoiden oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen kohteluun, mikä ei aina ole ollut helppoa.

Auttavainen kollega

Näytä lisää

Kollegoiden mukaan Hanna on koulutusohjelmansa kantava voima, joka tekee arvokasta ja pyyteetöntä työtä opiskelijoiden oppimisen edistäjänä. Hannalla riittää tarmoa jatkuvaan opetuksen kehittämiseen mm. opetussuunnitelmatyöskentelyssä koko ammattikorkeakoulun työryhmissä.

Hannaa kehutaan erittäin auttavaiseksi kollegaksi, jolta aina uskaltaa kysyä neuvoa. Hanna on ansioitunut myös monenlaisissa työelämän kanssa yhteistyössä toteutetuissa projekteissa.   Mitä tulevaisuudessa? Kokeneena opettajana Hanna on huolissani opetukseen kohdentuvista resursseista, sillä eivät mitkään tekniset välineet korvaa opiskelijan kanssa käytävää ammatillista keskustelua ammatin perusteista.

- Opiskelijoiden oppiminen ei ole vuosien varrella niin paljon muuttunut, että ilman osaavaa opettajaa valmistuttaisiin ammattiin, toteaa Hanna.