Sivu päivitetty
Tähtitorninmäki

Artikkelit

16.1.2020 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Bioalojen verkko-opetusta kehitetään korkeakoulujen kärkihankeyhteistyönä

Jobitti on OKM:n kärkihanke, jossa kehitetään ja lisätään bioalojen verkko-opetusta ja korkeakouluyhteistyötä neljän korkeakoulun voimin. Jobitin keskeinen tavoite on edistää opetuksen työelämäyhteistyötä, helpottaa ja nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään sekä rakentaa ja vahvistaa heidän ammatti-identiteettiänsä.
2.12.2019 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Tarmo-lautapeli tukee terveydenedistämistä yläkouluissa

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen, Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun AMK:n yhteistyön tuloksena tuotettu Tarmo-lautapeli julkaistiin ICT-Cityssä 29.11. Julkaisu- ja koulutustilaisuudessa peli jaettiin alueen erityis- ja terveystiedon opettajille.
23.10.2019 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Opiskelijoiden roskakartoitus Kuninkojalla

Let’s Do It – Kuninkoja -projekti yhdisti tradenomi- ja insinööriopiskelijat tutkimaan kaupunkiluonnon roskaisuuden tilaa. Muovijätettä kerättiin 3,5 hehtaarin alueelta 17,5 kiloa.
23.5.2019 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Miten kiertotaloutta voidaan opettaa?

Tuore oppimateriaali tarjoaa käytännön menetelmiä kiertotalouden opettamiseen korkeakouluissa. Menetelmäopas on toteutettu kuuden ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
22.2.2019 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Miten pärjää sähköskootteri lumihangessa?

Luminen Turku antoi hyvät olosuhteet testata, miten kevyet sähkökäyttöiset kulkuneuvot pärjäävät Suomen talviolosuhteissa.
20.11.2018 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Koulutuksen pitää uudistua rakenteita myöten – uusi julkaisu kertoo, miten se tehdään

Työelämä vaatii koulutuksen uudistumista. Koulutuksen uudistuminen edellyttää koulutusorganisaatioiden rakenteiden, toiminnan ja asenteiden uudistusta. Turun ammattikorkeakoulun tuore julkaisu valottaa, millainen läpileikkaava toimintatapa mahdollistaa koulutusorganisaation muutoksen.
19.9.2018 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Vesialan korkeatasoinen kiinalaisdelegaatio Turun AMK:n vieraana tutustumassa kestävään kaupunkivesien hallintaan

Vesialan korkeatasoinen kiinalaisdelegaatio saapui Turun AMK:n isännöimälle vierailulle Suomeen 6.9. – 7.9.2018. Turusta he hakivat kokemuksia jätevedenpuhdistuksesta ja hulevesien hallinnasta.
19.9.2018 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Yritysyhteistyön avulla uusia mahdollisuuksia YAMK-koulutukseen

Turun ammattikorkeakoulussa ylemmän AMK-tutkinnon voi suorittaa osittain tutkimusryhmien yritysprojekteissa työskentelemällä. Se tarjoaa vaihtoehtoisen tavan räätälöidä YAMK-koulutusta vastaamaan opiskelijoiden ja yritysten tarpeita.
31.8.2018 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Innovaatiopedagogiikka kehittää yleisiä työelämätaitoja jo opiskeluvaiheessa

Turun yliopistossa valmistunut kandidaatin tutkielma vahvistaa innovaatiopedagogiikan mukaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen edistävän sisältöosaamisen lisäksi myös yleisten työelämätaitojen eli innovaatiokompetenssien oppimista.
16.5.2018 | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Uusia tutkimuskeskuksia Turun alueen toimijoiden yhteiskäyttöön

Turun ammattikorkeakoulu Oy rakentaa Kupittaalle vahvaa tutkimus- ja innovaatioympäristöä parantaakseen Varsinais-Suomen teollisuuden kilpailukykyä. Perustettavat tutkimuskeskukset mahdollistavat jatkossa yhä tiiviimmän yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyön.
« 1 2 3 4 ... 14 »