Sivu päivitetty 17.12.2019

Digitalisaatio ja työn murros - HR:n ja esimiehen rooli

Sinikka Leino
Turun ammattikorkeakoulu, Lemminkäisenkadun kampus, Lemminkäisenkatu 30, 20520Turku

26.02.2020 klo 08:30 - 11:00

Digitalisaatio on keskeinen työn murroksen taustalla vaikuttava tekijä. Muutos näkyy kuitenkin paljon laajemmin niin työn sisällössä, organisoinnissa kuin sen johtamisessa. HR:llä onkin keskeinen rooli liiketoiminnan kumppanina varmistaa, että teknologian tuomat mahdollisuudet pystytään hyödyntämään mahdollisimman laajalti organisaatioiden toiminta- ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja rakentamisessa. Ihmisten kannalta tämä tarkoittaa kykyä selviytyä muuttuvassa maailmassa, hyväkuntoisena, työkykyisenä ja osaamiseltaan relevanttina. Teema-aamumme asiantuntijana on liiketoimintajohtaja Henna Ahtola, CGI:stä.

Ohjelma

klo 8.30 - 9.00

Aamukahvia, verkostoitumista ja virittäytymistä aamun teemaan

Ajankohtaista Henrystä, Turun alueverkostosta ja Turun ammattikorkeakoulusta

klo 9.00 - 10.30

Työn murroksen tila Suomessa niin organisaatioiden kuin työntekijöiden näkökulmasta

Paneutuminen niihin kohtiin, joihin panostaminen auttaa niin organisaatiota kuin yksilöitä selviytymään muutoksessa

Havaintoja, minkälaisia painopisteitä tämä tuo HR:n ja esimiesten tekemiseen

* Henna Ahtola

klo 10.30 - 11

Yhteistä keskustelua ja kokemusten vaihtoa aamupäivän teemoista

Tilaisuuden yhteenveto ja päätös

Ilmoittautumiset

Oheisen linkin kautta 19.02.2020 mennessä

https://www.lyyti.fi/reg/Digitalisaatio_ja_tyon_murros__HRn_ja_esimiehen_rooli_0765

 

Tapahtumalistaukseen »