Sivu päivitetty 20.5.2020
Auto- ja pyöräpysäköinnin työpajat

Auto- ja pyöräpysäköinnin työpajat

Turun AMK ja Turun kaupunki
29.05.2020 klo 11:00 - 14:30

Huhtikuun infowebinaarissa alkanut työ Turun auto- ja pyöräpysäköinnin uusien palvelujen kehittämiseksi jatkuu toukokuussa kehittämistarpeiden ja -ideoiden kartoittamisella. Työpajat on suunnattu pääasiassa asukasyhdistyksille, etujärjestöille ja kiinteistöjen omistajille, mutta myös auto- ja pyöräpysäköintipalveluja tarjoavat yritykset ovat tervetulleita mukaan keskusteluun. 

Työpaja autopysäköinnin palvelutarpeista Turun keskustassa klo 9-11 

Työpaja pyöräpysäköinnin palvelutarpeista Turussa klo 13-14.30 

Työpajat ja pitchaustilaisuus ovat osa Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta ja niiden järjestämisestä vastaavat Turun kaupunki (autopysäköinti) ja Turun ammattikorkeakoulu (pyöräpysäköinti). Hankkeessa luodaan edellytyksiä uusille yritysten tuottamille pysäköintipalveluille avaamalla dataa, jakamalla tietoa kehittämistarpeista ja tuomalla toimijoita yhteen sekä tekemällä kokeilupalveluhankintoja ja markkinoimalla uusia pysäköintipalveluja kaupunkilaisille.

 

Tapahtumalistaukseen »