Sivu päivitetty 29.6.2017

Tutkimusryhmissämme kehitetään

Teemojamme ovat: varhaiskasvatus, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aktiivinen aikuisuus, hyvinvoinnin edistäminen työelämässä, osallisuus järjestötyössä sekä maahanmuuttajien osallisuus.

Lue lisää

Toimimme verkostoissa

Olemme mukana maahanmuuttajatyön ja osallisuuden verkostoissa Varsinais-Suomessa. Lisäksi toimimme kansallisessa ja Euroopan laajuisessa hankeyhteistyössä.

Menossa olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Menossa olevia ja suunnitteilla olevia tutkimus- ja kehityshankkeita on noin 20.

Lue lisää

Tutkimusryhmissämme kehitetään

Teemojamme ovat: varhaiskasvatus, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aktiivinen aikuisuus, hyvinvoinnin edistäminen työelämässä, osallisuus järjestötyössä sekä maahanmuuttajien osallisuus.

Lue lisää

Toimimme verkostoissa

Olemme mukana maahanmuuttajatyön ja osallisuuden verkostoissa Varsinais-Suomessa. Lisäksi toimimme kansallisessa ja Euroopan laajuisessa hankeyhteistyössä.

Menossa olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Menossa olevia ja suunnitteilla olevia tutkimus- ja kehityshankkeita on noin 20.

Lue lisää

Social Inclusion

Osallisuus on hyvän elämän ja turvallisuuden tae sekä osallisena omana itsenä että asiakkaana.

Osallisuus Turun ammattikorkeakoulussa on alakohtaista ja monialaista jokapäiväistä toimintaa. Osallisuus on yksilöllistä vuorovaikutusta sekä myös yhteisöllistä, perhekeskeistä, alueellista, paikallista, valtakunnallista ja kansainvälistä kohtaamista. Toimimme verkostoissa ja hankkeissa. Kehitämme samalla yhteisöllistä toimintatapaa, osaamista ja rakenteita.

Osallisuus on arvon luomista monessa eri merkityksessä.