Sivu päivitetty 8.6.2018
turkuamk_arvot_672.png

Turun ammattikorkeakoulun strategia

Strategia 2015-2025

Turun ammattikorkeakoulu on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Ensisijaisena tehtävänämme on tuottaa osaavia ammattilaisia Varsinais-Suomen työelämän kehittämiseen. Meillä on myös tärkeä rooli alueemme kilpailukyvyn ja elinvoiman rakentamisessa - olemme osaltamme kehittämässä Turkua pohjoisen Itämeren kiinnostavammaksi ja rohkeasti uudistuvaksi korkeakoulu- ja kulttuurikaupungiksi, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä. Olemme aktiivisesti luomassa Varsinais-Suomesta yhteistyön ja kumppanuuden maakuntaa, jossa elämisen laatu on parasta. Onnistumisemme mitataan Turun ja koko Varsinais-Suomen hyvinvoinnilla, elämisen laadulla ja menestyksellä kansainvälisessä kilpailussa.

Me luomme alueellemme osaamista ja menestystä tuottamalla Excellence in Action. Tavoitetilamme korostaa kansainvälisen tason ammattimaisen tekemisen huippuosaamisen tuottamista ja käyttämistä yhteisömme hyväksi. Meidän toimintamme tulee mahdollistaa jokaisen opiskelijamme, kumppanimme ja henkilökuntamme jäsenen kehittyminen oman alansa mestariksi tulevaisuuden globaalissa toimintaympäristössä ja onnistumisemme mitataan heidän menestyksensä kautta. Erinomaisuus näkyy myös alueellemme tuottamillamme innovaatioilla ja niitä kehittävällä yrittäjyydellä.

Etenemme tavoitetilaamme neljän limittäisen strategisen ohjelman kautta. Niistä kaksi ensimmäistä määrittelee sen, mihin sisältöalueisiin keskitymme ja kaksi jälkimmäistä sen, miten toimimme.

Tutustu strategia-esitteeseemme issuu-palvelussa:
http://issuu.com/turunamk/docs/turunamk_strategia_2015_2025

Turun AMK:n strategia 2015-2025

 

Strategian sisältöalueet

1. Rakennamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa Varsinais-Suomeen kansainvälistä kilpailukykyä luovan ja voimakkaasti käytäntölähtöisen tulevaisuuden teknillisen innovaatiokorkeakoulun, jonka osaamiskärkinä ovat:

 • Moniteknologinen meriklusteri
 • Kiertotalous
 • Myynti
 • Digitalisaatio

2. Paras elämisen laatu perustuu jokaisen alueen asukkaan mahdollisuuteen hyvään ja terveeseen elämään. Sitä tukeaksemme toimintamme keskiössä on hyvinvoinnin kehittäminen. Tuotamme tieteellisellä ja taiteellisella asiantuntijuudellamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa jatkuvasti uusia käyttäjälähtöisiä tuotteistettuja hyvinvointiratkaisuja, joiden osaamiskärkinä ovat:

 • Terveyden edistäminen
 • Taide osana hyvää elämää
 • Osallisuuden lisääminen
 • Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Hyvinvointimatkailu

Miten toimimme:

3. Toimintatapamme on muodostaa innopeda®-pohjainen oppimisjatkumo, missä yhdistämme oppimisen ja soveltavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan alueemme työelämän kehittämistarpeisiin.

 • Oppimisjatkumomme sisältää osaamispohjaisten tutkintokoulutusten lisäksi myös työelämälle suunnatun kehittämisen sekä elinikäisen oppimisen palvelut.
 • Oppimisympäristöinämme toimivat työelämäkumppanimme, opiskelijoiden työpaikkoina olevat ajanmukaisesti varustetut laboratorio- ja harjoitustilat, joita käytetään ja kehitetään yhdessä työelämän kanssa sekä virtuaaliympäristöt. Perinteisestä luentopohjaisesta luokkaopetuksesta luovutaan.
 • Salon kampuksen erikoisroolina on toimia omien oppimismenetelmiemme kokeilualustana.

4. Tuloksellisuutemme perustuu innostavana yhteisönä toimimiseen.

 • Yhteisömme tiiviin ytimen muodostavat yhteisen arvoperustan jakavat ja kollegiaalisessa suhteessa toisiinsa olevat henkilökunta ja opiskelijat, jotka toimivat monialaisesti alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä verkostoympäristössämme.
 • Keskeisiä verkostokumppaneitamme ovat omistajiemme lisäksi Coastal- ja CARPE-liittoumat, teknilliset yliopistot sekä alueemme muut korkeakoulut.
 • Excellence in Action -periaate syntyy mahdollistavasta johtamisesta, innostavasta ja luovuutta tukevasta toimintaympäristöstä ja yhdessä osaamisesta.