Sivu päivitetty 13.4.2018
TUAS Fellow asiantuntijoita

Turun AMK:n asiantuntijajärjestelmät

AMK:ssa on perustettu vuoden 2016 aikana kaksi erilaista asiantuntijajärjestelmää: AMK:n eläköityneistä jäsenistä koostuva emeritusohjelma sekä Suomen ammattikorkeakouluissa ainutlaatuinen TUAS Fellows -asiantuntijajärjestelmä.

AMK:n emeritus-ohjelma

Näytä lisää

Emeritus-ohjelma on tarkoitettu henkilökunnalle lakisääteisen eläkkeellejäämisen jälkeen. Ohjelmaan pääsee mukaan kutsuttaessa ja ehdotukset kutsuttavista henkilöistä käsitellään johtoryhmässä. Emeritus-ohjelmaan osallistuva henkilö voi jatkaa toimimista AMK:ssa esimerkiksi TKI-toiminnassa, mentorina tai opinnäytetyön ohjaajana.

Emeritus-ohjelmaan osallistuvan ja Turun AMK:n välillä tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksen allekirjoittaa Turun AMK:n puolelta rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila. Sopimuksen lähtökohtana on, että ohjelmaan osallistuva jatkaa toimintaa AMK:ssa.

Ensimmäinen emeritus-sopimus tehdään korkeintaan vuoden mittaiseksi, jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa harkinnan mukaan.

Millaista emeritus-toiminta voi olla?

Näytä lisää

Emeritus-ohjelmaan osallistuva voi toimia Turun AMK:ssa eri tavoin.

Toiminnan muotoja voivat olla esimerkiksi:

 • aktiivinen TKI-toimintaan osallistuminen,
 • opetukseen ja opetussuunnitelman kehittämiseen osallistuminen,
 • opinnäytteiden ohjaaminen,
 • mentorointi (opiskelijat ja henkilökunta) sekä
 • sidosryhmätoiminnan edistäminen (kv-toiminta, yhteiskuntasuhteet, verkostot). 

 

Tehtävät sovitaan johtoryhmän kanssa

Emeritus-ohjelmaan osallistuva sopii sovitun johtoryhmän jäsenen kanssa tehtävistä, joihin hän aikoo osallistua. Ohjelmaan osallistuva raportoi toiminnastaan koulutusjohtajalle tai muulle johtoryhmän jäsenelle.

Turun AMK järjestää Emeritus-ohjelmiin osallistuville tapaamisen, jossa käydään läpi korkeakouluyhteisön ajankohtaisia asioita. 

Emerituksen ja emeritan asema ja nimike

Näytä lisää

Emeritus-ohjelmaan osallistuva ei ole työsuhteessa Turun AMK:hon, eikä häneen sovelleta työsopimuslakia eikä työehtosopimusta.

Emeritus-ohjelmaan osallistuva käyttää ”yliopettaja emeritus /emerita” ja/tai Senior Adviser -nimikettä. AMK:n toimintaan osallistumisesta voidaan maksaa etukäteen sovittu tuntiperustainen palkkio.

Emeritus /emerita voi saada käyttöönsä Turun AMK:n sähköpostiosoitteen, tarvittavat IT-ohjelmistot sekä Turun AMK:n käyntikortteja. Tarvittaessa voidaan käyttöön osoittaa myös väliaikainen toimipiste Turun AMK:n tiloista. Turun AMK ei pääsääntöisesti vastaa ohjelmaan osallistuvan matkakuluista tai muista vastaavanlaisista kuluista.

Turun AMK:n emeritukset

Näytä lisää

Yliopettaja, emeritus /emerita

 • Risto Grusander, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Risto Hyppönen, Taideakatemia
 • Eila Jylhä, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Jukka Kaitaranta, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Juha Kettunen, Yhteiset palvelut
 • Pentti Korpela, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Saara Lampelo, yhteiset palvelut
 • Jouko Lehtonen, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Olli Mertanen, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Esko Ovaska, Yhteiset palvelut
 • Terttu Parkkinen, Terveys ja hyvinvointi
 • Ulla Wiirilinna, Terveys ja hyvinvointi

TUAS Fellows-asiantuntijajärjestelmä

Näytä lisää

TUAS Fellow-asiantuntijajärjestelmä  on ensimmäinen laatuaan Suomen ammattikorkeakouluissa, ja mukaan kutsuttavat TUAS Fellow -asiantuntijat ovat jäseninä viisi tulevaa vuotta.

Ensimmäiset TUAS Fellows jäsenet ovat:

 • kuvataiteilija Jan-Erik Andersson, nykytaide
 • Associate Dean Carola Boehm, Manchester Metropolitan University, soveltava taide
 • Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, koulutuspoliitiikka ja SOTE-uudistus
 • Principal Lecturer and Entrepreneur Ander Ferran, Mondragon University Spain, yrittäjyys ja innovaatiot
 • kansanedustaja Ilkka Kanerva, kansainvälinen turvallisuus
 • päätoimittaja Riitta Monto, Turun Sanomat, journalismi
 • Research Team Leader, PhD Margaret Nelson, The University of Bolton, kiinteistöliiketoiminta ja johtaminen
 • hallintoylihoitaja Päivi Nygren, VSSHP, Varsinais-Suomen erikoissairaanhoitopiirin terveysalan kehittäminen
 • järjestöasiantuntija Päivi Ovaskainen, TEHY, Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen
 • toimitusjohtaja Maija Palonheimo, Oulun kaupunginteatteri, taideahallinto
 • Director, New Applications, R&D Ilkka Ritakallio, Teleste
 • Professor Gilbert Silvius, LOI University of Applied Sciences, Eettisesti ja ekologisesti vastuullinen projektinhallinta
 • Senior Technology Manager Pekka Talmola, Nokia
 • Ent. toimitusjohtaja ja emeritus Henri Wibom, Varsinais-Suomen Yrittäjät
 • Professor Joca Zurc, Alma Mater Europaea, Kansainvälinen TKI-toiminta

Aiheeseen liittyvä uutinen:

Ensimmäiset kutsutut TUAS Fellow-asiantuntijat aloittavat