Sivu päivitetty 5.12.2017
Tähtisade kuvituskuva

Opiskelijoiden ja henkilökunnan palkinnot ja saavutukset

Opiskelijamme ja henkilökuntamme menestyvät maailmalla. Saavutuksena voi olla tunnustus, kilpailuvoitto tai kunniamaininta. Kokoamme tälle sivulle opiskelijoiden ja henkilökunnan menestystarinoita ja ammatillisia onnistumisia, ja otamme mielellään vastaan vinkkejä onnistumisista.

Vuoden 2017 palkinnot ja saavutukset

Opiskelijat

Projektijohtamisen YAMK-opiskelija Elina Glad palkittiin vuosittaisessa Projektipäivät-tapahtumassa vuoden projektipäälliköksi 2017.

 

Sosionomiopiskelija Kaisa Kossila sai Toimihenkilöliitto ERTOn stipendin opinnäytetyöllään, "Perhepalvelut GO! - Ennaltaehkäisevän mobiilipalvelumallin kehittämistyö Raision perhepalveluille".

Lue lisää: Sosionomiopiskelija Kaisa Kossilan opinnäytetyö palkittiin  

 

Turun AMK:n opiskelija Ilona Lamminen voitti vuoden 2017 pelialan opinnäytetyökilpailun AMK-sarjan työllään, "Noppia ja sanataidetta - roolipelikerho kirjastossa".

Kahdeksannessa korkeakouluopiskelijoiden Best Seller -myyntikilpailussa voittoon selvisi tuotantotalouden opiskelija Alina Venermo Turun AMK:sta.

Lue lisää:  Myyntikilpailun voittoon Alina Venermo Turun AMK:sta

 

Henkilökunta ja koulutukset

Kemianteollisuus palkitsi turvallisuuspalkinnolla Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kemiantekniikan.

Lue lisää:  Kemiantekniikka palkittiin Suomen Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla

Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit

Turun amkilaiset kunniamerkkien saajat 6.12.2017:

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Lehtonen, Jouko

Yliopettaja, tekniikan tohtori Jouko Lehtonen on toiminut koko uransa ajan ansiokkaasti suomalaisen yhteiskunnan ja erityisesti rakennusinsinöörikoulutuksen kehittämiseksi. Lehtonen on julkaissut yhteensä yli 100 artikkelia pohja- ja erityiskorjausrakentamisen sekä pedagogiikan aloilta. Hän on tominut aktiivisesti pohja- ja korjausrakentamisen kotimaisissa ja kansainvälisissä toimialayhteisöissä mm. International Society for Micropiles -järjestön perustajajäsenenä vuonna 2006 ja puheenjohtajana vuosina 2006-2009 sekä pohjarakentamisen toimialan valtakunnallisen PRIMA-kehitysohjelman puheenjohtajana vuosina 2001-2005.

Lehtonen on opettanut pitkään sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa ja julkaissut mm. rakennustekniikkaan liittyviä oppikirjoja. Hän on kehittänyt myös opetusmenetelmiä, kuten tutkimuspajaa, projektipajaa ja innovaatiopedagogikkaa työssään Turun ammattikorkeakoulussa.

Jouko Lehtonen on työssään ollut erityisen ansioitunut myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja hän on ollut kehittämässä mm. tutkimushankeyhteistyötä, jossa Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Robit Oyj kehittävät parhaillaan uutta porapaaluseinäteknologiaa. Hänellä on useita työsuhdekeksintöjä, joista juuri eräs on johtanut vuonna 2017 keksinnön kaupallistamiseen yhteistyössä em. Robit Oyj:n kanssa.

Työelämän ulkopuolella Jouko Lehtonen on toiminut kymmeniä vuosia mm. merkikotkan suojelutyössä ja osallistuu edelleen aktiivisesti merikotkien laskenta- ja rengastustoimintaan. Hän on myös aktiivisesti kehittänyt Arkkipelagia seuran toimintaa vuosien ajan.

 

Ovaska, Esko

Esko Ovasta on vahva sosiaalialan kehittäjä. Hänen erityisenä ansionaan on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen ammattikorkeakoulussa. Ovaskalla on ollut keskeinen merkitys Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut -tulosalueen TKI-toiminnan käynnistämisessä ja sen liittämisessä korkeakoulun kaikkeen toimintaan. Ovaskan erityisenä ansiona on ollut ulkoisen rahoituksen hankkiminen hanketoimintaan sekä uusien mahdollisuuksien löytäminen ja ideointi.

Ovaska on kehittänyt jatkuvasti osaamistaan ja on suunnannut sen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen erityisesti sosiaali- ja hyvinvointialoilla. Hän on ennakoinut tulevat muutokset ja uudistuvat haasteet, joihin hän on osannut tarttua rohkeasti ja päämäärätietoisesti usein vanhoja raja-aitoja murtaen.

Ovaska on rakentanut määrätietoisesti TKI-toiminnan toimintamalleja ensin tulosaluetasolla ja vuodesta 2015 alkaen koko ammattikorkeakoulussa.

Ovaska on TKI-toiminnassa verkostoitunut eri toimijoiden kanssa laajasti sekä Varsinais-Suomen alueella että valtakunnallisesti. Hänellä on vahvoja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, joiden kautta hän on aikaansaanut useita koulutuksen kehittämis- sekä tutkimushankkeita.

 

Suomen Leijonan ritarimerkki

Lampelo, Saara

Dosentti, FT Saara Annikki Lampelo on toiminut monipuolisesti lääke-, biotekniikka- ja ICT-alan teollisuuden sekä korkeakoulu- ja tutkimuslaitosten johto- ja kehitystehtävissä, Saara Lampelo on kansainvälisten verkostojen kehittäjä.

Toimiessaan Kuopion yliopistossa Saara Lampelon tehtäviin on kuulunut opetuksen kehittäminen ja tuottaminen, jatko- ja täydennyskoulutus, yliopiston hallinto sekä osallistuminen lääketieteen valtakunnallisen valintakoetyöryhmän työhön. Saara Lampelo on ollut keskeinen toimija useissa kansainvälisissä TKI- ja henkilöstövaihtohankkeissa.

Korkeakoulujen ja tiedelaitosten lisäksi Saara Lampelo on ollut rakentamassa lääke- ja terveysteknologia innovaatioklusteria Oulun seudun kehittämisyhtiö Oulun Medipolis Oy:n ja Medipolis GMP Oy:n ja Fibrogen Europe Oy:n toimitusjohtajana.

Työtehtäviensä ohella Saara Lampelo on ollut lukuisissa luottamustehtävissä mm. useiden eri korkeakoulujen ja oppilaitosten hallituksissa Oulun, Kuopion ja Turun seuduilla, Työterveyslaitoksella sekä Kauppakamarissa sekä Bio Center Oulussa, Tapiolan ja Nordean hallintoneuvostoissa, Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osaston hallituksessa sekä Maailmanpankin asiantuntijana.

Saara Lampelo on kansainvälisesti verkostoitunut koulutuksen tutkimuksen sekä korkean teknologian teollisuuden asinatuntija, joka jakaa osaamistaan suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. 

 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki

Kettunen, Juha

KTT, Ph.D, TkT, dosentti Juha Kettunen on toiminut monipuolisesti Suomen ammttikorkea- koulujärjestelmän kehittämisessä ja johtamisessa. Turun ammattikorkeakoulu on ollut Juha Kettusen toimiessa rehtorina yksi Suomen johtavista ja suurimmista ammattikorkeakouuluista ja toiminut suunnan näyttäjänä koko ammattikorkeakoulujärjestelmän muille toimijoille sen voimakkaassa muutoksessa.

Juha Kettusen johdossa Turun ammattikorkeakoulu nousi perusopetusyksiköstä maakunnan elinkeinopolitiikan kannalta keskeiseksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita tuottavaksi asiantuntijaorganisaatioksi. Samalla ammattikorkeakouluissa aloitettiin menestyksekäs ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tuottaminen. Juha Kettusen johdolla Turun ammattikorkeakoulu on toiminut edelläkävijänä hajanaisen toimipisteverkoston kokoamisessa vahvaksi ja tehokkaaksi osaamiskeskittymäksi sekä korkeakoulun toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmän rakentamisessa.

Korkeakoulujen kansainvälinen verkostoituminen on ollut määrätietoista Juha Kettusen toiminnan myötä. Turun ammattikorkeakoulu on Juha Kettusen johdolla rakentanut vahvan eurooppalaisen opetuksen ja TKI-toiminnan rungon Consortium of Applied Reserch and Professonal Education - Carpe-verkoston, mikä vahvistaa alueen kilpailukykyä eurooppalaisen kilpailun tutkimusrahoituksen kanavoinnissa toiminta-alueellemme.

Juha Kettunen on laajasti verkostoitunut kansainvälisesti erityisesti korkeakoulujen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn tutkijana sekä toiminut Turun ammattikorkeakoulun ja kansain- välisten korkeakoulukumppanien yhteisen tohtorikiihdyttämön johtajana.

Vuoden 2016 palkinnot ja saavutukset

Näytä lisää

Opiskelijat

TurkuLab-innovaatiokilpailun avoimen haasteen voitto tuli Turun AMK:n opiskelijaryhmän joukkueelle, Referencing Style. Opiskelijat kehittivät Turun AMK:n lähdeviittaussääntöihin sopivan lähdeluettelotyylin Wordiin.

Kirjastohoitajien säätiö palkitsi ansiokkaina opinnäytetöinä ylempään AMK-tutkintoon valmistavassa koulutusohjelmassa opiskelleet Heidi Karhun Oulun kaupunginkirjastosta sekä Kalle Riiheläisen Helsingin kaupunginkirjastosta.

FinnBuild -rakennus- ja talotekniikkamessujen yhteydessä järjestetyssä SPAN 16 -puusiltakilpailussa Turun AMK:n rakennustekniikan opiskelijat Antti Bang, Mikko Kankaanpää ja Petteri Kyrki nappasivat voiton esteettisimmän sillan sarjassa. 

Tieyhtiö Destia palkitsi Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevan Tapani Jaakkolan Yhteysalusliikenne tulevaisuudessa -opinnäytetyön 1500 euron stipendillä.

Lue lisää: Tapani Jaakkola palkittiin parhaasta Infra-alan opinnäytetyöstä

Vuoden peliteko 2016 -palkinto myönnettiin Ilona Lammiselle opinnäytetyöstä, Noppia ja sanataidetta: rolipelikerho kirjastossa johdosta.

Taloushallintoliiton Tili-instituuttisäätiön stipendi myönnettiin  Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka -tulosalueen monimuodosta valmistuville aikuisopiskelijoille  Mervi Hyypiälle, Petri Mäkikankaalle ja Anne Samppalalle heidän yhdessä tekemästään opinnäytetyöstä, Turun AMK:n Digitalous-taloushallinto tänään.

Vuosittaisen myyntityön opiskelijoiden Best Seller -myyntikilpailun 2016 voitti Salla Pantsar.

Yrittäjät-opiskelijat Lina Toivonen ja Irina Nurmi voittivat 11 - 13.3. Berliinissä järjestetyn Euroopan-osakilpailun Global Student Entpreneur Awards (GSEA). Oman ryhmänsä voittajina nuoret pääsevät osallistumaan maailmanlaajuiseen finaaliin, joka järjestetään toukokuussa 2016 Bangkokissa.

Lue lisää: Yrityskiihdyttämön start up Smooth It voittoon Berliinissä

Suomen Fysioterapeutit on myöntänyt stipendin Mia Kilkille hänen opinnäytetyöstään. Hän on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) kuntoutuksen koulutuksessa ja valmistunut 2015.

Yhteensä 37 ammattikorkeakouluopiskelijaa Turusta ja Salosta osallistui syksyn 2015 aikana K-ryhmän järjestämään Mestarimyyjäopintojen oppilaitosversioon. Osallistujista 15 palkittiin koulutuksen päätteeksi K-ryhmän lahjakortein. 

Mestarimyyjäkoulutuksessa palkitut  tradenomiopiskelijat:

Mira Siikjärvi, Vesa Petrell, Marjo-Riitta Reijonen, Tanja Merikanto, Kenneth Nyman, Emil Willberg, Julius Kuorikoski, Sari Tuppurainen, Tuuli Latva-Teikari, Jasmin Muurinen,  Tuomas Rautala, Roosa Vavuli, Eemeli Lahtinen, Riikka Siltanen ja Iina Ahto.

 

Henkilökunta ja koulutukset

Turun AMK:n sisäympäristön tutkimusryhmän tutkijat Pekka Saarinen ja Hannu Koskela ovat saaneet yhdessä Aalto-yliopiston professori Timo Siikosen kanssa kansainvälisen tunnustustuksen artikkelistaan tieteellisessä "Building Simulation" -lehdessä. Tutkijoiden artikkeli ilmanvaihdon mallinnuksesta sai parhaan artikkelin 2016 palkinnon.

Turun kauppakamari ja Suomen Osto- ja logistiikkayhdistyksen LOGY ry:n Varsinais-Suomen piiri on myöntänyt vuoden 2016 logistiikkatoimija palkinnon yliopettaja ja koulutusvastaavalle Kari Jalkaselle Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueelta.

Lue lisää: Kari Jalkanen vuoden 2016 logistiikkatoimija

Turun AMK:n ylempään korkeakoulututkintoon valmistava projektijohtamisen koulutus on palkittu vuoden akateemisena projektitekona. Palkinnon myönsi Projektiyhdistys (PRY).

Lue lisää: Turun AMK:n Projektijohtamisen koulutus on vuoden akateeminen projektiteko

Lehtori-valmentaja Marita Nummi-Wikströmille myönnettiin kultainen yrittäjäristi. Nummi-Wikström toimii oman yrittäjyytensä ohella liiketalouden yksikön BisnesAkatemian valmentajana sekä CoastAL-yrittäjyyskiihdyttämön mentorina.

Lue lisää: Lehtori-valmentaja Marita Nummi-Wikströmille kultainen yrittäjäristi


Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) on luovuttanut Yhteiskunnallisen Merkkiteko –huomionosoituksen Turun ammattikorkeakoulun kiinteistönvälityskoulutukselle. Sekä tradenomi- että insinööriopiskelijat voivat valita kiinteistövälitykseen liittyvän opintokokonaisuuden.

Lue lisää: Turun AMK:n kiinteistövälityksen koulutukselle tunnustus

Turun yliopiston rehtori on myöntänyt 2.3.2016 FT Mika Luimulalle matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, informaatioteknologian laitoksen peliteknologian dosentin arvonimen. Luimula työskentelee Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka -tulosalueen yliopettajana ja tutkimusvastaavana (Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat).

Lue lisää: FT, yliopettaja Mika Luimulalle on myönnetty dosentin arvonimi

Lehtori Maria Leivo palkittiin työstään LUMA-aineiden (luonnontieteiden ja matematiikan) opetuksen kehittäjänä ja edistäjänä. Palkinnon myönsi valtakunnallinen luonnontieteiden ja matematiikan esi- ja perusopetuksen kehittämisohjelma 2014-2019, LUMA-keskus Suomi.

Lue lisää: Turun AMK:n lehtori Maria Leivo palkitaan työstään LUMA-aineiden opetuksen kehittäjänä ja edistäjänä

Teollista muotoilua opettava Pekka Mannermaa on ensimmäisenä suomalaisena ja USA:n ulkopuolisena henkilönä saanut Pinstriping Legends Lifetime Achievement -elämäntyöpalkinnon ansioistaan autojen koristemaalauksessa.

Lue lisää: Muotoilun opettajalle kansainvälinen tunnustus autojen koristemaalauksesta

Tasavallan presidentin myöntävät kunniamerkit

Näytä lisää

Vuonna 2016

Suomen leijonan ritarimerkki

Koulutusjohtaja Liisa Kairisto-Mertanen: on toiminut tekniikan, liiketalouden ja muotoilun AMK-tutkintojen kehittäjänä sekä Turun AMK:ssa että kansallisesti. Hän on rakentanut kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän myyntiosaamista synnyttävän koulutus- ja kehityskokonaisuuden. Pedagogisessa kehittämisessä Liisa Kairisto-Mertanen on ansioitunut erityisesti innovaatiopedagogiikan synnyttämisessä ja käyttöönotossa niin Turun AMK:ssa kuin kansainvälisestikin.

Henkilöstöpäällikkö Marjatta Kykkänen: on osallistunut valtion oppilaitosten kunnallistamiseen, ammattikorkeakoulujen vakinaistamiseen, merkittäviin fuusioihin ja viimeisimpänä ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen. Hänen määrätietoisuutensa ja kykynsä johtaa henkilöstöhallinnon muutosta vaikeiden prosessien läpi on ollut poikkeuksellisen korkeatasoista. Kykkäsen erityisalana on ollut työhyvinvointi, jossa hän on pätevöitynyt alan asiantuntijana koko pitkän työuran aikana.

Lehtori Terttu Parkkinen: on ollut vahva työyhteisön jäsen ja kehittäjä, joka toimi pitkään henkilökunnan edustajana Turun AMK:n hallituksessa. Hän on toiminut valtakunnallisen sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston työvaliokunnan jäsenenä. Hän on myös määrätietoisesti ollut kehittämässä monialaista yhteistyötä terveys- ja kulttuurialojen kanssa. Hänen toimintaansa kuvaa vastuullisuus paitsi omasta työstään niin myös työyhteisöstä, laajemmin koko organisaatiosta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Koulutusjohtaja Marjut Putkinen: on ollut merkittävässä roolissa kuntoutusalan kansainvälisen toiminnan käynnistäjänä. Koulutuksen kehittämisestä ja innovaatiopedagogiikan soveltamisesta esimerkkejä ovat Monkey -opinnot sekä kliinisen hoitotyön opettajien toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen. Hän on määrätietoisesti edistänyt esteettömyyteen liittyviä hankkeita, ja toiminut tasa-arvon edistäjänä ja asiantuntijana Turun AMK:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman laadintatyössä.

Yliopettaja Ulla Wiirilinna: on työssään sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, osastonhoitajana, sairaanhoidon opettajana, aikuiskoulutusjohtajana, apulaisrehtorina, lehtorina, yliopettajana, koulutuspäällikkönä ja koulutusvastaavana aina ollut aktiivinen kehittäjä ja vienyt uudistuksia määrätietoisesti eteenpäin. Wiirilinnan erityiset ansiot ovat tiivis yhteistyö Salon alueen eri työpaikkoihin, joka onkin ollut keskeinen lähtökohta myös koulutuksen kehittämiselle, sekä pitkäjänteinen kansainvälinen yhteistyö mm. Swazimaahan.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

Salminen on vastannut johtajan sihteerin tehtävistä ensin Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa ja sen jälkeen Turun AMK:n Taideakatemiassa. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastuullisia ja luottamuksellisia sopimus-, työsuhde- ja taloushallinnon tehtäviä. Salminen on toiminut työssään hienovaraisesti ja asiakaslähtöisesti huolehtien opiskelijoiden, henkilökunnan ja oppilaitoksen edun toteutumisesta asioiden hoitamisessa.

Vuonna 2015

Suomen Leijonan ritarimerkki

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Pia Ahonen: Kehittänyt yli 10 vuoden ajan YAMK-tutkintoja palvelemaan työelämän kehittämistarpeita, tehnyt uusia tutkimusavauksia sekä luonut tuutor-opettajatoiminnan.

Toiminnanjohtaja Olli Mertanen: Vaikuttanut vahvasti insinöörikoulutuksen kehittymiseen niin Turussa kuin valtakunnallisestikin, sekä kansainvälinen tekniikan koulutuksen vaikuttaja. Tärkeä rooli yrittäjyyskoulutuksen kehittymisessä Suomessa.

Professori, yliopettaja Seppo Niemi: Vaikuttanut merkittävästi tutkimuslaboratorioiden kehittämiseksi ja yrityksiä palvelevan tutkimuksen toteuttamiseksi polttoaine- ja polttomoottoritekniikan sekä sovelletun termodynamiikan aloilla.

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Hannele Paltta: Toiminut sairaanhoitajakoulutuksen kehittäjänä kansallisesti, kehittänyt koulutusta myös kansainväliselle tasolle sekä vaikuttanut vahvasti alueellisissa verkostoissa.

 

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Yliopettaja Sirpa Halonen: Vaikuttanut keskeisesti kestävän kehityksen koulutuksen syntymiseen ja opetussuunnitelmaan sekä ollut vaikuttamassa alan kehittämiseen myös valtakunnallisesti.

Koulutuspäällikkö Aila Seikola: Vaikuttanut keskeisesti bioalojen koulutuksen kehittämiseen Turun AMK:ssa, toiminut valtakunnallisesti merkittävissä rooleissa OPH:n opetussuunnitelmatyössä sekä kirjoittanut oppikirjoja ammatilliseen koulutukseen.

Yliopettaja Raija Tuohi: Tehnyt valtakunnallisesti merkittävää tutkimusta matematiikan opetuksesta, julkaissut ja esiintynyt kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Merkittävä rooli AMK:n laadunvarmistuksen kehittämisessä.

Lehtori, pääluottamusmies Sirpa Suomi: Monia luottamustehtäviä OAJ:ssä, Turun kaupungissa ja Turun AMK:ssa. Harkitseva ja analyyttinen neuvottelija, etsii aktiivisesti uusia ratkaisuja, luotettava yhteistyökumppani.

 

Suomen Leijonan ansioristi

Koulutuspäällikkö, yliopettaja Eila Jylhä: Vaikuttanut vahvasti vieraskielisen koulutuksen kehittymiseen Turun AMK:ssa sekä kirjoittanut useita oppikirjoja kansalliseen käyttöön yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta. 

Lue lisää:
Valtakunnan tason vaikuttajat saivat kunniamerkkinsä 

Vuoden 2015 palkinnot ja saavutukset

Näytä lisää

Opiskelijat

Urheilujohtamisen / liiketalouden opiskelija Susanna Tapani voitti MM-kultaa ringeten MM-kisoissa Helsingissä.
Lue lisää: MM-mitalisti Susanna Tapani viihtyy urheilujohtamisen opinnoissaan

Restonomiopiskelijaryhmä voitti RESTO-tietotaitokilpailun. Ryhmään kuuluivat Minna Aittala, Pauliina Jokela, Laura Lahtovaara ja Nelli Nurmi. 
Lue lisää: Turun AMK:n restonomiopiskelijaryhmä voitti RESTO-tietotaitokilpailun innovatiivisuudellaan

Turun AMK:n Taideakatemian sirkusopiskelija Noora Wendelius voitti Turun tähti 2015 -kilpailun ja nousi myös yleisön suosikiksi.
Lue lisää: Taideakatemian Noora Wendelius tuplavoittoon Turun tähti 2015 -kisassa

Turun Konservatoriosta Sibelius-Akatemiaan siirtynyt Aurora Marthens ja Turun AMK:n musiikin opiskelija Elias Miettinen voittivat nuorten sarjan Helsinki Lied -kilpailussa.
Lue lisää: Helsinki Lied -kilpailun voitto Turkuun

Myyntityön opiskelija Wilma Vilén pääsi mukaan loppukilpailuun eurooppalaisessa myyntikilpailussa Brysselissä. Lue lisää: Myyntityön opiskelija eurooppalaisen myyntikilpailun finaalissa

Kolmannen vuoden tietotekniikan opiskelija Kimmo Santamaa valittiin vuoden IT-edelläkävijäksi Universum Awards 2015 -tapahtuman Vuoden opiskelija -kilpailussa.
Lue lisää: Vuoden IT-edelläkävijä opiskelee Turun AMK:ssa

Muotoiluopiskelijat menestyivät korkeakouluopiskelijoiden NY Start Up -yrityskilpailussa. Kunniamainintoja satoi osana NAU.art NY ja Kaffillari NY -yritysjoukkueita. Kaffilari on pyörillä kulkeva kahvila, jota olivat ideoimassa muotoilun opiskelijat Annika Hotti ja Toivo Vuorela HUMAKin opiskelijan kanssa. Taiteen verkkokauppa NAU.art´in takaa löytyy muotoilun opiskelija Oona Virtanen HUMAKin ja Turun yliopiston opiskelijoiden ohella. Lue lisää: Turkulaisopiskelijat voitokkaita yrittäjyyskilpailussa

Liiketalouden opiskelijoita palkittiin K-ryhmän järjestämien mestarimyyjäopintojen oppilaitosversiossa. Stipendin saivat Niina Avikainen (Turku), Tuomas Rautala (Turku), Jasmin Muurinen (Turku), Liisa Haapala (Turku), Mira Siikjärvi (Salo), Jussi Grönfors (Turku), Saara Nenonen (Turku), Tuuli Latva-Teikari (Turku), Sari Tuppurainen (Turku) ja Mikko Mörsky (Salo).
Lue lisää: Turun AMK:n mestarimyyjä-opiskelijoita palkittiin

Myyntityön opiskelija Wilma Vilén palkittiin voittajana Best Seller -kilpailussa.
Lue lisää: Best Seller -kilpailun voitto Turkuun

Fysioterapeutiksi opiskeleva Milka Reponen voitti MM-kultaa hiihtosuunnistuksen maailmanmestaruuskisoissa.
Lue lisää: Milka Reponen on tuore maailmanmestari

Henkilökunta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila valittiin jäseneksi Turku Science Park Oy:n hallitukseen.
Lue lisää: Taatila mukaan Turku Science Park Oy:n hallitukseen

Lehtori Susanna Saari valittiin SKÅL International -järjestön varapuheenjohtajaksi.
Lue lisää: Susanna Saaresta SKÅL International -järjestön varapuheenjohtaja

Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka -tulosalueen koulutusjohtaja Juha Kontio valittiin kansainvälisen CDIO-verkoston johtoryhmään ainoana eurooppalaisena edustajana.
Lue lisää: Juha Kontio mukana kehittämässä tekniikan koulutusta maailman huipulla

Turun AMK hyväksyttiin journalismin koulutuksen kansainväliseen kumppanuusverkostoon.
Lue lisää: Turun AMK hyväksyttiin journalismin koulutuksen kansainväliseen kumppanuusverkostoon

Taideakatemialaiset olivat vahvasti esillä kulttuurirahaston apurahojen jaossa. Apurahansaajia olivat muun muassa kuvataiteen koulutuksen kehtori Renja Leinon luotsaama AARK-taiteilijaresidenssi Korppoossa, grafiikan opettaja Laura Miettinen sekä valokuvan sivutoiminen opettaja Vesa Aaltonen. 
Lue lisää: Taideakatemialaiset vahvasti esillä kulttuurirahaston apurahojen jaossa

Turun AMK:n omat palkinnot ja saavutukset

Näytä lisää

Palkitsemme henkilökuntaa ja opiskelijoita vuosittain. 

Kerran vuodessa valitaan ja palkitaan:

  • Vuoden Opettaja
  • Vuoden Opiskelija 
  • Vuoden Purjehtija (tai Purjehtijat: muuta kuin opetushenkilökuntaa)
  • Vuoden Kultainen Purje -kunniakirja (työryhmä, koulutusohjelma, projekti)
  • Vuoden julkaisija

Vuoden Opettaja

2015 Jani Paulin, TERV
2014 Vesa Anttila, LikE
2013 Heli Aarnio, TERV
2012 Päivi Pietikäinen, TERV
2011 Laura Närvi, HYPA
2010 Heidi Kalve, TERV
2009 Sami Lyytinen, TYT
2008 Markku Heino, HYPA
2007 Jari Säämänen, TERV
2006 Markku Heikkilä, BIL
2005 Pentti Halonen, TAI
2004 Helena Rantanen, TYT
2003 Jarmo Helminen, BIL
2002 Ilari Suominen, BIL

Vuoden Opiskelija

2015 Taideakatemian yö -opiskelijaryhmä (projektipäällikkö Kati Vairinen, mainonta
2014 Mikko Huttunen, kone- ja tuotantotekniikka, TYT
2013 Anja Hakamaa, HYPA
2012 Noora Kohomäki, liiketalous, BIL
2011 Tatu Laine, tietotekniikan ko, TSK
2010 Iiro Ruuska, TERV
2009 Tero Reunanen, TYT
2008 Jaana Laine, tietojenkäsittelyn ko, BIL
2007 Inga Pukonen, bio- ja elintarviketekniikan ko, BIL

Vuoden Purjehtija

2015 Andreas Iivonen, Yhteiset palvelut, opiskelijapalvelut
2014 Jaakko Määttänen, Terhy
2013 Matti Kuikka, BIL
2012 Jukka Niemensivu, TSK ja Tiina Häkkinen, TERV
2011 Tiia Laakso, KEH
2010 Marjatta Kykkänen, KEH

Vuoden Kultainen Purje

2015 Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä (vetäjä Piia Nurmi), TYT
2014 YTTE-tiimi, Terhy
2013 Bisnesakatemia, TSK
2012 Innotiimi, TYT
2011 Omakuva-hanke, TAI
2010 Hakutoimisto, KEH, sekä B21C- ja ENGINES-projektit, TSK
2009 Opiskelijayhdistys ELBA ry, BIL
2008 Monkey-työryhmä, HYPA
2007 Kielikoulutuskeskus, KEH
2006 Tietotekniikan ko, TSK
2005 NatureIT-projekti, TYT
2004 Rakennustekniikan ko, TYT

Vuoden kansainvälisyyden edistäjä -kunniamaininta

2015 Taina Erävaara, Taideakatemia ja Anniina Jaranne, TYT
2014 Joonas Niemi, Yhteiset palvelut

Vuoden julkaisija

2014 Kari Salonen, Terveys ja hyvinvointi
2013 Harri Jalonen, Liiketalous, ICT ja bioalat
2012  ICEE 2012 -konferenssin julkaisujen toimituskunta
2011  Hyvinvointipalvelut-tulosalue & Taideakatemia
2010  Lääkehoito- ja terveysosaaminen -T&K-ohjelma
2009  Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue
2008  Mikko Saarikoski, Terveysala

Kunniamaininnat
2013 Petri Susi, LIB: kunniamaininta viiteanalyysilla todennetusta julkaisujen vaikuttavuudesta

Vuoden 2014 palkinnot ja saavutukset

Näytä lisää

Opiskelijat

Turun ammattikorkeakoulussa teollista muotoilua opiskelevat Nea Kosonen ja Elisa Määttänen voittivat kansainvälisen Toyotan muotoilukilpailun Hannoverissa, Saksassa.
Lue lisää: Turun AMK:n muotoiluopiskelijat voittoon kansainvälisessä muotoilukilpailussa

Turun AMK:n Taideakatemian elokuvaopiskelija Iina Hännisen käsikirjoittama ja ohjaama lyhytfiktio Maria palkittiin Calgaryssä Kanadassa kansainvälisillä Picture this... film festival -elokuvafestivaaleilla parhaana 10–30 min lyhytfiktiona ja Festivaalin parhaana elokuvana.
Lue lisää: Taideakatemian opiskelijan elokuva voitti festivaalin Kanadassa

Turun AMK:n opiskelijaryhmä voitti kolmen ammattikorkeakoulun välisen resurssitehokkuuskilpailun. Voittajajoukkueeseen kuuluivat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat Minja Viksten, Elli Koskinen, Antti Mattila, Juho Noro sekä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija Pauliina Planting.
Lue lisää: Turun AMK:n opiskelijaryhmälle voitto resurssitehokkuuskilpailussa

Sairaanhoitajiksi valmistuneet Tiia Rantanen ja Suvi Saarenheimo palkittiin opinnäytetyöstään Mannerheimin Lastensuojeluliiton stipendillä. Opinnäytetyössä tutkittiin lasten ja nuorten psyykkistä oireilua, pääpainon ollessa yleisissä oireissa.
Lue lisää: Palkittuja opinnäytetöitä

Turun AMK:n kestävän kehityksen opiskelija Juuli Vänni sai yhdessä HAMK:n opiskelija Ada Viljasen kanssa kunniamaininnan Future Infinite -konferenssin yhteydessä järjestetyssä arki-innovaatiokilpailussa. Viljasen ja Vännin "Lumous"-konsepti hyödyntää ympäristönhoitotyötä työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien parissa.
Lue lisää: Kestävän kehityksen opiskelijoille kunniamaininta innovaatiokilpailussa

Turun ammattikorkeakoulun toisen vuosikurssin opiskelija Ismael Castiñeira Álvarez sijoittui toiseksi Cisco Networking Academy NetRiders –Suomen-osakilpailussa. Castiñeira edustaa Suomea lokakuussa 2014 järjestettävällä jatkokierroksella.
Lue lisää: Turun AMK:n opiskelija toiseksi Ciscon järjestämässä Suomen-osakilpailussa

Turun AMK:n myyntityön opiskelija Anniina Laiho sijoittui Best Seller Competition 2014 -myyntikilpailun kolmannelle sijalle.
Lue lisää: Turun AMK:n opiskelija Anniina Laiho valtakunnallisen myyntikilpailun kärkisijoille

Vesa Markonsaari ja Lauri Pitkänen ovat sijoittuivat toiseksi AdProfit -kilpailun juniorisarjassa Rippikutsu-kampanjallaan. Markonsaari opiskelee mainonnan suunnittelua Turun AMK:n Taideakatemiassa.
Lue lisää: Mainonnan suunnittelun opiskelijalle menestystä AdProfit-kilpailussa

Tampere Film Festivalin kotimaisen kilpailun alle 30-minuuttisten elokuvien erikoispalkinnon sai Turun AMK:n Taideakatemian elokuvaopiskelija Kari Pieskä, jonka animaatio Viis varpaista (2013) pokkasi myös kotimaisen kilpailun opiskelijapalkinnon.
Lue lisää: Tampereen elokuvajuhlilta tunnustusta myös Turkuun

Alumnit

Taideakatemiasta valmistuneen Selma Vilhusen lyhytelokuva Pitääkö mun kaikki hoitaa? valittiin lyhyiden fiktioelokuvien Oscar-ehdokkaaksi. Elokuvan on tuottanut niin ikään Taideakatemiasta valmistunut Elli Toivoniemi (Tuffi Films Oy). Elokuvan on käsikirjoittanut Kirsikka Saari.
Lue lisää:

Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri ry:n Vuoden Mestariksi 2013 on valittu NCC Rakennus Oy:n vastaava työnjohtaja, insinööri (AMK) Toni Tuominen. Toni Tuominen on valmistunut insinööriksi (AMK) Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2001.
Lue lisää: Vuoden Mestari 2013 on AMK:n kasvatti Toni Tuominen

Taideakatemian alumni menestyi Suomen kirjataiteen komitean Vuoden kauneimmat kirjat 2013 -kilpailussa. Taideakatemiasta valmistuneen Marja Salevan kirja He is so obsessed with me palkittiin kirjataiteen onnistuneimmat kannet -kunniakirjalla.
Lue lisää: Taideakatemian alumni menestyi vuoden kauneimmat kirjat -kilpailussa

Turun AMK:n Taideakatemian alumni Heidi Piiroinen voitti vuoden lehtikuva  -sarjan 2013. Piiroinen työskentelee valokuvaajana Helsingin Sanomissa. Taideakatemian valokuvan koulutuksesta hän valmistui 2002.
Lue lisää: Taideakatemian alumni otti vuoden lehtikuvan

Lumo-palkinto myönnettiin Turun AMK:n Taideakatemian sirkuskoulutuksesta valmistuneen Salla Hakanpään sooloteokselle Pinta. Sirkuksen tiedotuskeskus jakaa palkinnon vuosittain suomalaisen sirkustaiteen hyväksi tehdystä työstä.
Lue lisää: Sirkuksen Lumo-palkinto Taideakatemian alumnille

Henkilökunta

Turun AMK:n TPR INNO -projekti voitti TKI Kärki 2014 kansainvälisen sarjan.
Lue lisää: TPR INNO -projekti voitti TKI Kärki 2014 kansainvälisen sarjan

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Elias Lönnrot -mitalin taidemaalari Anu Tuomelle (nyk. Vaisto) elämäntyöstään varsinaissuomalaisen kuvataiteen kentän ja alan koulutuksen kehittäjänä sekä värien ja heijastusten taitajana. Hän toimi v. 1984−2012 Turun Piirustuskoulun maalauksen ja kuvallisen ilmaisun opettajana sekä yliopettajana ja kuvataiteen koulutuspäällikkönä Turun AMK:n Taideakatemian kuvataiteen koulutusohjelmassa.
Lue lisää: Elias Lönnrot -mitali Anu Tuomelle

Vuoden 2013 palkinnot ja saavutukset

Näytä lisää

Opiskelijat

Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistunut animaatio-ohjaaja Heta Jokinen voitti Helsingissä huhtikuussa 2013 järjestetyn Animatricks-festivaalin yhteydessä jaetun Metropolia-palkinnon animaatioelokuvallaan "Sivussa".

Tampere Film Festivalin kotimaisen kilpailun alle 30-minuuttisten sarjan voitti Taideakatemiasta valmistuneen Jenni Rahkosen animaatio "Hänen tilanne" (2012). 

Koulutusrahasto KOURA jakoi maaliskuussa palkintonsa vuoden 2012 parhaille televisio-, radio- ja verkkosisällöille. Dokumentit-sarjan kunniamaininnan saivat Taideakatemian journalistiopiskelijat Anni Kemppainen, Jonna Välikangas, Klaudia Käkelä ja Olga Pihlman.

Discendumim järjestämän valtakunnallisen Kyvyt.fi -kilpailun AMK/yliopistosarjan voitti ePortfoliollaan Terveysala-tulosalueen ensihoitajaopiskelija Anssi Ranta.

Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistuneet valokuvataiteilijat Susanna Majuri, Nelli Palomäki ja Harri Pälviranta saivat merkittävät apurahat valtion valokuvataidetoimikunnalta. Lue lisää: Kolme merkittävää apurahaa Taideakatemiasta valmistuneille valokuvataiteilijoille

Taideakatemian alumni, elokuvatuottaja Elli Toivomäki valittiin vuoden nousevaksi lupaukseksi. Lue lisää: Elokuvatuottaja Elli Toivoniemi on Vuoden tuottajalupaus

Helsingin lyhytelokuvafestivaaleilla palkittiin Turun AMK:n Taideakatemian opiskelijoita ja alumneja. Joel Männistö sai parhaan ammattilais-animaatioelokuvan palkinnon elokuvallaan Electric Soul. Parhaasta opiskelija-animaatioelokuvasta palkittiin Kari Pieskä animaatiollaan Viis varpaista. Kunnamaininnat saivat Antti Laakson ja Simo Ruotsalaisen genrerajoja ylittävä animaatio Safari Heat sekä fiktiosarjassa Joonas Rutasen lyhytelokuva Huulilla. Lue lisää: Helsingin lyhytelokuvafestivaalien pääpalkintoja Taideakatemiasta valmistuneille

ISACA Finland Chapter ja sen akateemiset suhteet -toimikunta palkitsi Teemu Keiskin stipendillä YAMK-opinnäytetyöstään: "Developing Security in the System Development Lifecycle - Agenteq Solutions Oy". Lue lisää: Teemu Keiskille stipendi ISACA Finlandilta

Turun AMK:n opiskelijat Pauliina Helin ja Seppo Tuomi palkittiin Kesko-stipendillä. Lue lisää: Helin ja Tuomi palkittiin Kesko-stipendillä

 

Henkilökunta

Terveysala-tulosalueen ja ELY-keskuksen toteuttama SATU-koulutus palkittiin Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin myötämällä Ennakkoluuloton edelläkävijä -diplomilla. SATU-koulutus tähtää maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöittämiseen.

Tietoliikenne ja sähköinen kauppa -tulosalueen koulutusjohtaja, KTT Juha Kontio nimitettiin CDIO-kehitysohjelman (tiivistettynä: "kansainvälinen kehitysohjelma insinööriopintojen työelämälähtöisyyden lisäämiseksi aktiivisten opetusmenetelmien ja tekemällä oppimisen kautta") yhdeksi uudeksi Euroopan-alueen vetäjäksi tammikuussa 2013.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen OAO-jaosto valitsi fysioterapian lehtori Hanna Hännikäisen Turun ammattikorkeakoulusta vuoden ammatilliseksi opettajaksi 2013. Lue lisää: Hanna Hännikäisestä vuoden ammatillinen opettaja 2013

Yliopettaja, OTT, KTT Kaisa Sorsa on nimitetty Turun yliopiston dosentiksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Sorsan dosentuurin ala on sääntelytutkimus. Lue lisää: Yliopettaja Kaisa Sorsa sääntelytutkimuksen dosentiksi

Yliopettaja, FT Harri Jaloselle on myönnetty Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen dosentin arvonimi. Dosentuurin erityisalana on tieto- ja innovaatiojohtamisen kompleksisuus. Dosentuuri asettuu yliopiston johtamisen painoalalle. Lue lisää: FT, yliopettaja Harri Jaloselle on myönnetty dosentin arvonimi

Soveltava Liikunta SoveLi ry. palkitsi Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Raija Luona-Helmisen Ansioitunut soveltavan liikunnan toimija -tunnustuksella. Lue lisää: Raija Luona-Helminen palkittiin ansioituneena soveltavan liikunnan toimijana

Vuoden 2012 palkinnot ja saavutukset

Näytä lisää

Opiskelijat

Suomen Mitalitaiteen Killan kansainvälisen taidemitalikilpailun opiskelijoille voitti Turun AMK:n Taideakatemian kuvataiteen opiskelija Anna Heinonen teoksellaan Suuret odotukset.

Turun AMK:n Taideakatemian kuvataiteen koulutusohjelmasta valokuvaajaksi keväällä 2012 valmistuneen Hertta Kiisken kirjallinen opinnäytetyö Keveän satunnaisuuden paino valittiin ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen Thesis-opinnäytetyökilpailun Uudistuva opinnäytetyö -teemasarjan loppukilpailuun.

Vuoden 2012 Radiofestivaalien dokumenttisarjan voitti journalismin opiskelija Anni Kemppainen kilpailutyöllään Että säilyis nämä sanat. Dokumentti kertoo Kemppaisen Alzheimeria sairastavasta isoäidistä nostaen esiin elämäntilanteen, jossa oma muisti joutuu toistuvasti epäilyksen kohteeksi. Radiofestivaali on vuosittain Tampereella järjestettävä äänialan opiskelijoille tarkoitettu kilpailu, jossa kuullaan vuoden parhaimmat opiskelijatyöt. 

Turun ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat Toni Feri, Maiju Vinni, Teppo Osola ja Heidi Lundén voittivat RESTO 2012-tietotaitokilpailun. Kilpailu järjestettiin 12.-13.4.2012. Joukkue sai elinkeinon arvioitsijoilta erinomaista palautetta loistavasta asenteestaan, monipuolisesta ammattiosaamisestaan sekä hyvästä tiimityöstä.

Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan logistiikan opiskelijoiden joukkue (Sari Käppi, Markus Kapuinen, Niklas Holmroos, Eero Koivu ja Jussi Hokkinen) voitti Suomen mestaruuden liiketoimintaosaamisen ja logistiikan simulaatiopelin SM-kilpailussa. Kipailu pidettiin 13.4.2012.

 Henkilökunta

Terveysala-tulosalueen ja Lounais- Suomen Syöpäyhdistyksen (LSSY) yhteinen Syöpäpotilaan hyvä hoitopolku -hanke sai vuoden vaihteessa tunnustusta syöpäpotilaiden kuntoutukseen liittyvästä merkittävästä kehittämistyöstä. Hankkeen projektipäällikkö yliopettaja TtT Raija Nurminen vastaanotti Osmo Järvi -mitalin 14.12.2012 Varsinaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän juhlassa. Mitali myönnettiin ensimmäistä kertaa henkilölle, joka ei edusta lääkärikuntaa tai yliopistoa. (12/2012)

Varsinais-Suomen Yrittäjät palkitsi yliopettaja Jussi Puhakaisen vuoden yrittäjyyden edistäjä -kunniamaininnalla (6/2012)