Sivu päivitetty 12.5.2017
Alumnitoiminta Turku AMK

 

Alumnitoiminta

Alumnejamme ovat kaikki Turun AMK:ssa tai sitä edeltävissä oppilaitoksissa opiskelleet ja työskennelleet. Tähtäämme aktiiviseen yhteydenpitoon alumnien, opiskelijoiden ja Turun ammattikorkeakoulun kesken.

Aktiivisena alumnina voit jatkaa itsesi kehittämistä, löytää uusia kontakteja monilta aloilta ja vaikuttaa siihen, miten Turun AMK vastaa työelämän tarpeisiin tulevaisuudessa.

Vahva alumniverkosto on meidän yhteinen etumme

Valmistuessasi roolisi muuttuu opiskelijasta alumniksi. LinkedInissä voit liittyä Turun AMK:n alumniyhteisöön, johon ovat tervetulleita kaikki Turun AMK:ssa opiskelleet. Linkitä tutkintosi Turku University of Applied Sciences -sivuun ja olet osa nopeasti kasvavaa ja kansainvälistä osaajaverkostoa. Samalla näet, millä aloilla ja missä organisaatioissa Turun AMK:sta valmistuneet työskentelevät.

LinkedInistä löydät myös alakohtaisia ryhmiä, joissa voit käydä keskustelua itseäsi kiinnostavista aiheista ja verkostoitua oman alasi ammattilaisten kanssa.

Alumnitoiminta on pitkäjänteistä työtä ja kannustamme kaikkia alumnejamme ottamaan osaa toiminnan kehittämiseen. Haluaisitko Sinä kenties toimia mentorina, järjestää vuosikurssitapaamisen tai kertoa uratarinasi nykyisille opiskelijoille? Ole yhteydessä alumnikoordinaattoriimme, niin ideoidaan yhdessä!