Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.1.2022
turkuamk_arvot_672.png

Excellence in Action: strategia 2019-2031

Varsinais-Suomi on Suomen kasvun veturi. Maakunnan vahva kehitys pohjautuu kansainvälisen tason huippuosaamiselle. Turun ammattikorkeakoulu vahvistaa ja varmistaa tämän menestystarinan jatkumista.

Turun ammattikorkeakoulu on koko maakunnan merkittävä kehityskumppani. Olemme tärkeässä roolissa kehittämässä Turkua kiinnostavana ja rohkeasti uudistuvana korkeakoulu- ja kulttuurikaupunkina, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä. Tuemme Salon etenemistä joka päivä paremmaksi hyvinvoivien kuntalaisten vetovoimaiseksi kasvukaupungiksi. Luomme aktiivisesti Varsinais-Suomesta avoimen yhteistyön ja kumppanuuden maakuntaa, jossa elämisen laatu on parasta. Olemme sitoutuneet Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029:n kautta saavuttamaan alueemme ilmastotavoitteet.

Ensisijainen tehtävämme on tuottaa osaavia ammattilaisia Varsinais-Suomen työelämän kehittämiseen ja tarpeisiin. Meillä on tärkeä rooli alueemme kestävän osaamisperusteisen kilpailukyvyn ja elinvoiman rakentamisessa aktiivisen kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoimintamme kautta.

Synnytämme maakuntaan Excellence in Action - käytännön tekemisen erinomaisuutta. Mahdollistamme jokaisen opiskelijamme, kumppanimme ja henkilökuntamme jäsenen kehittymisen oman alansa mestariksi globaalissa toimintaympäristössä.

Onnistumisemme näkyy alueen jatkuvasti paranevassa hyvinvoinnissa, elämisen laadussa ja kansainvälisessä kilpailussa menestymisessä. Nämä tulokset saavutamme yhteisömme jäsenten osaamista jakamalla sekä tuottamillamme innovaatioilla ja niitä kehittävällä yrittäjyydellä.

Me toteutamme tehtäväämme synnyttämällä

 • teknillisen innovaatiokorkeakoulun sekä
 • hyvää elämää älykkäässä yhteiskunnassa.

Olemme

 • yhteisesti kehittämäämme Innopedaa käyttävä
 • innostava yhteisö.

Innostava yhteisö

Korkeakoulun menestys riippuu sen jäsenten osaamisesta, halusta ja kyvystä toimia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Excellence in Action syntyy mahdollistavalla johtamisella, innostavalla ja luovuutta tukevalla toiminnalla sekä kaikkien yhteisön jäsenten syvällä asiantuntijaosaamisella.

Yhteisömme tiiviin ytimen muodostavat henkilökuntamme ja opiskelijamme, jotka työskentelevät kollegiaalisessa suhteessa keskenään. Lisäksi yhteisöömme kuuluvat kaikki verkostokumppanimme niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Verkostomme tärkeimpiä jäseniä ovat muut alueellamme toimivat suomalaiset ja ulkomaalaiset korkeakoulut. Rakennamme aktiivisesti alueelle osaamista tuovia kiinteitä yhteyksiä ulkomaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja toimivat aktiivisesti yhteisten tavoitteidemme eteen. Kehitämme yhteisöllistä toimintaamme sekä fyysisesti että virtuaalisesti jaetuissa työtiloissa. Luomme sekä henkilökunnalle että opiskelijoille jatkuvia mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen. Positiivisella, avoimella ja reilulla työkulttuurilla synnytämme vetovoimaisen yhteisön, jonka toimintaan kaikkien on helppo sitoutua.

Yhteisesti kehittämämme Innopeda

Tulevaisuuden työelämä vaatii asiantuntijoilta vahvaa ammattitaitoa, muutosherkkyyttä, aktiivista osallistumista, monialaista yhteistyötä sekä jatkuvaa oppimista. Turun ammattikorkeakoulu tukee näiden taitojen rakentumista innopeda-toimintamallilla. Se korostaa oppijan omaa vastuuta sekä jatkuvan työelämäyhteistyön merkitystä oppimisen pohjana.

Yhteisesti kehittämämme Innopeda yhdistää oppimisen ja soveltavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan alueemme työelämäverkostojen kehittämistarpeisiin. Rakennamme työelämän jatkuvaa kehittymistä tukevia joustavia ja monialaisia osaamispolkuja. Ne sisältävät osaamispohjaisten tutkintokoulutusten lisäksi myös työelämälle suunnatun kehittämisen sekä jatkuvan oppimisen palvelut.

Oppimisympäristöinämme toimivat sekä työelämäkumppanimme että opiskelijoiden työpaikkoina olevat ajanmukaisesti varustetut laboratorio- ja harjoitustilat, joita käytetään ja kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Teoriaopiskelu siirtyy verkkopohjaiseksi. Syvennämme oppimista Innopedaa tukevilla teknologisilla ratkaisuilla.

Hyvä elämä älykkäässä yhteiskunnassa

Varsinais-Suomen tulevaisuuden ratkaisevat ihmiset, jotka haluavat elää ja työskennellä maakunnassa. Turun ammattikorkeakoulu parantaa verkostokumppaneidensa kanssa ihmisten kykyä viettää alueella mahdollisimman hyvää ja täysipainoista elämää. Keskeisimmät alueelliset toimintaverkostomme ovat Terveyskampus Turku  ja Kulttuurikampus Turku.

Monet elämänlaatuun keskeisesti vaikuttavat tekijät ovat nopeassa muutoksessa. Me vahvistamme alueen asukkaiden hyvän elämän edellytyksiä yhteiskunnan jatkuvan kehityksen keskellä. Olemme mukana rakentamassa toimivia palvelujärjestelmiä, hyvää elämää tukevia teknologioita, kestävää ympäristöä ja tuottamassa elämänlaatua lisäävää sisältöä.

Turun ammattikorkeakoulun osaamiskärkiä hyvän elämän tuottamiseksi älykkäässä yhteiskunnassa ovat:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Taiteen merkityksellisyys
 • Osallisuuden ja toimijuuden lisääminen
 • Tietoperusteinen johtajuus

Teknillinen innovaatiokorkeakoulu

Varsinais-Suomen kasvun vetureina toimivat kansainvälisessä toimintaympäristössä kilpailevat vientiyritykset sekä uudet kasvuyritykset. Turun ammattikorkeakoulu tuottaa niissä tarvittavaa tekniikan ja liiketoiminnan globaaliin menestykseen johtavaa osaamista.

Rakennamme elinkeinoelämä- ja korkeakoulukumppaneidemme kanssa Varsinais-Suomeen pitkäkestoista kilpailukykyä luovan työelämän teknillisen innovaatiokorkeakoulun. Sen perustana toimivat korkeatasoiset asiantuntijamme sekä ajantasainen tutkimus- ja kehittämisinfrastruktuuri. Korkeakoulun keskeisin alueellinen toimintaverkosto on Teknologiakampus Turku . Tuomme sen osaksi alueen kyvykkyyttä täydentävää huippuosaamista kansainvälisten korkeakouluverkostoidemme avulla.

Turun ammattikorkeakoulun osaamiskärkiä teknilliseen innovaatiokorkeakouluun ovat:

 • Tulevaisuuden tuotantoteknologiat
 • Kasvua kiertotaloudesta
 • Myynti
 • Älykkäät toimintaympäristöt