Sivu päivitetty 8.3.2019
Ensihoitaja

Vaihtoehtoja media-alasta tuotantotalouteen

Turun AMK:n koulutustarjonnasta löydät lukemattomia koulutusvaihtoehtoja sekä nuorille että aikuisille. Jos et haaveile kokonaisesta tutkinnosta, kokeile ensin opintoja Avoimessa AMK:ssa tai kehitä ammattitaitoasi täydennyskoulutuksessa. Meillä ammattilliset haaveet muuttuvat todeksi!

Päiväkoulutus

Näytä lisää

AMK-tutkintoon johtava koulutus päivätoteutuksena on pääosin päiväopiskeluna toteutettavaa, kokoaikaista opiskelua. Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammatillinen koulutus). Tutustu tutkintoihin.

Kulttuuriala

 • Kuvataiteilija (AMK)
  • ​animaatio
  • kuvataide
  • valokuva
 • Medianomi (AMK)
  • elokuva
  • journalismi
  • mainonnan suunnittelu
  • tuotanto ja projektinhallinta
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Tanssinopettaja (AMK)
 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
  • sirkus
  • teatteri

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 • Bioanalyytikko (AMK)
 • Ensihoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Hammasteknikko (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Röntgenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
 • Sosionomi (AMK)
 • Suuhygienisti (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Insinööri (AMK)
  • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
  • Energia-, ympäristö-, bio- ja kemiantekniikka
  • Konetekniikka
  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
  • Tieto- ja viestintätekniikka
  • Tuotantotalous
 • Rakennusmestari (AMK)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 • Tradenomi (AMK)
  • Kirjasto- ja tietopalveluala
  • Liiketalous, Turku ja Salo
  • Liiketoiminnan logistiikka
  • Myyntityö
  • Tietojenkäsittely

Vieraskielinen koulutus

Näytä lisää

AMK- tai YAMK-tutkinnon voi myös suorittaa vieraskielisessä koulutuksessa, jossa opiskellaan englanniksi. Vieraskieliset AMK-koulutukset ovat vastaavasti joko päivä- tai monimuotokoulutuksia, kuten suomenkielisissäkin koulutuksissa. Lisäksi meillä on tarjolla täysin uudenlainen kokonaan verkossa suoritettava koulutus, International Business Online. Tutustu tutkintoihin.

Vieraskieliset Bachelor-tason koulutukset (AMK-tutkinto)

 • Bachelor of Business Administration, International Business, online
 • Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology
 • Bachelor of Health Care, Nursing


Vieraskieliset Master-tason koulutukset (YAMK-tutkinto)

 • Master of Business Administration, Business Management
 • Master of Business Administration, Leadership and Service Design
 • Master of Business Administration, Professional Sales Management
 • Master of Engineering, Marine Technology

Monimuotokoulutus

Näytä lisää

AMK-tutkintoon johtava koulutus monimuotototeutuksena mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohella. Monimuotototeutus sopii henkilölle, joka on jo työelämässä, eikä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen. Pohjakoulutusvaatimukset vaihtelevat koulutuksittain.  ​Tutustu tutkintoihin.

Kulttuuriala

 • Kuvataiteilija (AMK)
 • Medianomi (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 • Ensihoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
 • Sosionomi (AMK), Turku ja Salo
 • Suuhygienisti (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Insinööri (AMK), kemiantekniikka
 • Insinööri (AMK), tekniikka

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 • Tradenomi (AMK)
  • Hankinta- ja myyntiosaaminen
  • Kirjasto- ja tietopalveluala
  • Liiketalous, Turku ja Salo
  • Mediatuotanto, verkko-opinnot

Master School (ylempi AMK-tutkinto)

Näytä lisää

Ylempään AMK -tutkintoon johtavan koulutuksen pohjakoulutusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto, kuten ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla kolmen vuoden työkokemus alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset vaihtelevat koulutuksittain. Tutustu tutkintoihin.

Kulttuurialan ylempi AMK

 • Media- ja kulttuuriyrittäjyys
 • Taiteen uudet kontekstit

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

 • kliininen asiantuntijuus (palliatiivinen hoitotyö)
 • kliininen asiantuntijuus (mielenterveys- ja päihdetyö)
 • sosiaaliala
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
 • terveyden edistäminen
 • terveysteknologia

Insinööri (ylempi AMK)

 • Kemiantekniikka ja bioteknologia
 • Projektijohtaminen
 • Tekniikka (Marine Technology, rakentaminen, tekninen myynti, ympäristöteknologia)
 • Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Terveysteknologia
 • Tutkimusryhmäopinnot

Tradenomi (ylempi AMK)

 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Projektijohtaminen
 • Tutkimusryhmäopinnot

Turun AMK:ssa on tarjolla myös englanninkielisiä YAMK-koulutuksia, jotka löydät ylempää kohdasta "Vieraskielinen koulutus". 

Aikaisemmat koulutusohjelmat

Näytä lisää

Turun AMK:ssa opiskellaan myös seuraavissa koulutusohjelmissa. Näihin koulutuksiin ei enää oteta uusia opiskelijoita.

 • Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma
 • Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma
 • Kestävän kehityksen koulutusohjelma
 • Muotoilun koulutusohjelma
 • Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma