Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.10.2020
Ensihoitaja

Vaihtoehtoja media-alasta tuotantotalouteen

Turun AMK:n koulutustarjonnasta löydät lukemattomia koulutusvaihtoehtoja sekä nuorille että aikuisille. Jos et haaveile kokonaisesta tutkinnosta, kokeile ensin opintoja Avoimessa AMK:ssa tai kehitä ammattitaitoasi täydennyskoulutuksessa. Meillä ammattilliset haaveet muuttuvat todeksi!

Päiväkoulutus

AMK-tutkintoon johtava koulutus päivätoteutuksena on pääosin päiväopiskeluna toteutettavaa, kokoaikaista opiskelua. Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammatillinen koulutus). Tutustu tutkintoihin.

Kulttuuriala

 • Kuvataiteilija (AMK)
  • ​animaatio
  • kuvataide
  • valokuva
 • Medianomi (AMK)
  • elokuva
  • journalismi
  • mainonnan suunnittelu
  • tuotanto ja projektinhallinta
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Tanssinopettaja (AMK)
 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
  • sirkus
  • teatteri

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 • Bioanalyytikko (AMK)
 • Ensihoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Hammasteknikko (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Röntgenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
 • Sosionomi (AMK)
 • Suuhygienisti (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Insinööri (AMK)
  • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
  • Bio- ja kemiantekniikka
  • Energia- ja ympäristötekniikka
  • Konetekniikka
  • Myynti-insinööri
  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
  • Tieto- ja viestintätekniikka
  • Tuotantotalous
 • Rakennusmestari (AMK)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 • Tradenomi (AMK)
  • Digitaalinen liiketoiminta, Salo
  • Finanssipalvelut
  • Liiketalous
  • Liiketoiminnan logistiikka
  • Myyntityö
  • Tietojenkäsittely

Vieraskielinen koulutus

AMK- tai YAMK-tutkinnon voi myös suorittaa vieraskielisessä koulutuksessa, jossa opiskellaan englanniksi. Vieraskieliset AMK-koulutukset ovat vastaavasti joko päivä- tai monimuotokoulutuksia, kuten suomenkielisissäkin koulutuksissa. Lisäksi meillä on tarjolla täysin uudenlainen kokonaan verkossa suoritettava koulutus, International Business Online. Tutustu tutkintoihin.

Vieraskieliset Bachelor-tason koulutukset (AMK-tutkinto)

 • Bachelor of Business Administration, International Business, online
 • Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology


Vieraskieliset Master-tason koulutukset (YAMK-tutkinto)

 • Master of Business Administration, Business Management
 • Master of Business Administration, Sales Management
 • Master of Business Administration, Service Design
 • Master of Culture and Arts, Creative Design Management

Monimuotokoulutus

AMK-tutkintoon johtava koulutus monimuotototeutuksena mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohella. Monimuotototeutus sopii henkilölle, joka on jo työelämässä, eikä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen. Pohjakoulutusvaatimukset vaihtelevat koulutuksittain.  ​Tutustu tutkintoihin.

Kulttuuriala

 • Kuvataiteilija (AMK)
 • Medianomi (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus ja teatteri

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 • Ensihoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
 • Sosionomi (AMK), Turku ja Salo
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Insinööri (AMK), kemiantekniikka
 • Insinööri (AMK), konetekniikka
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 • Tradenomi (AMK)
  • Kirjasto- ja tietopalveluala
  • Liiketalous, Turku ja Salo
  • Mediatuotanto, verkko-opinnot
  • Taloushallinto

Master School (ylempi AMK-tutkinto)

Ylempään AMK -tutkintoon johtavan koulutuksen pohjakoulutusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto, kuten ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla kolmen vuoden työkokemus alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset vaihtelevat koulutuksittain. Tutustu tutkintoihin.

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto

 • Creative Design Management
 • Kulttuurihyvinvointi
 • Media- ja kulttuuriyrittäjyys
 • Taiteen uudet kontekstit

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

 • Erityissosiaaliohjaus
 • Gerontologinen asiantuntijuus
 • Kliininen asiantuntijuus
 • Kulttuurihyvinvointi
 • Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
 • Terveyden edistäminen
 • Terveysteknologia
 • Tutkimusryhmäopinnot

Insinööri (ylempi AMK)

 • Hajautettu energiatuotanto
 • Kemiantekniikka ja bioteknologia
 • Kone- ja meritekniikka
 • Ohjelmistotekniikka ja ICT
 • Rakentaminen
 • Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Terveysteknologia
 • Tutkimusryhmäopinnot

Tradenomi (ylempi AMK)

Alakohtainen pohjakoulutusvaatimus

 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Ohjelmistotekniika ja ICT
 • Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tutkimusryhmäopinnot

Koulutukset kaikille (ei alakohtaista pohjakoulutusvaatimusta)

 • Business Management
 • Projektijohtaminen
 • Sales Management
 • Service Design
 • SOTE-palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Turun AMK:ssa on tarjolla myös englanninkielisiä YAMK-koulutuksia, jotka löydät ylempää kohdasta "Vieraskielinen koulutus". 

Aikaisemmat koulutusohjelmat

Turun AMK:ssa opiskellaan myös seuraavissa koulutusohjelmissa. Näihin koulutuksiin ei enää oteta uusia opiskelijoita.

 • Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma
 • Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma
 • Kestävän kehityksen koulutusohjelma
 • Muotoilun koulutusohjelma
 • Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset

Turun ammattikorkeakoulu pyrkii aktiivisesti tukemaan maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja. Tarjoamme esimerkiksi AMK-opintoihin valmentavaa koulutusta ja järjestämme erilaisia tapahtumia. Yhteistyötä tehdään myös alueen muiden korkeakoulujen ja toimijoiden kanssa. 

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

 • Maahanmuuttajat voivat hakeutua kaikkiin niin suomen- kuin englanninkielisiinkin tutkintokoulutuksiin. Englanninkielinen tutkinto-opiskelu on mahdollista sektorin Tekniikka ja liiketoiminta muutamissa koulutuksissa.
 • Korkeakouluopintoihin suuntautuvilla maahan muuttaneilla on mahdollisuus osallistua valmentavaan koulutukseen. 

Koulutuksessa kehitetään alakohtaisesti ammatillista suomen kielen taitoa, muuta ammatillista osaamista sekä yleisiä opiskelu- ja työelämätaitoja.

Lisätietoja: www.valmentavakoulutus.fi  ja  Tiina Hirard
 

Työelämässä toimiville maahan muuttaneille tarjotaan ammatillista kieli- ja viestintäkoulutusta

Maahan muuttaneille suunnattua koulutusta suunnitellaan yhdessä muiden Turun alueen koulutuksen järjestäjien kesken. Keskustelua käydään esim. suomen kielen verkko-opintojen tarjoamisesta, erilaisten täydentävien koulutusten kehittämisestä sekä maahan muuttaneiden mahdollisuudesta edetä esim. avoimen opintojen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämässä toimiville maahan muuttaneille Suomea työpaikalla -koulutusta, joka toteutetaan yksilöllisesti tai pienryhmissä koulutukseen osallistuvan työpaikalla.

Lisätietoja:   Pirjo Koskiahde   ja  Tiina Hirard

 

Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen kehittäminen käynnissä olevissa TKI-hankkeissa

 • Insinööriksi Suomeen -hankkeessa (2019-2021) kehitetään opintopolku ulkomailla insinöörialan korkeakouluopintoja suorittaneille maahanmuuttajille. Opintopolkuun sisältyy insinöörialan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus ja muuntokoulutus. Opintopolun aikana opiskelija pääsee kehittämään kielitaitoaan ja päivittämään ammatillista osaamistaan sekä saa mahdollisuuden suorittaa suomalaisen insinööritutkinnon (AMK).

      Lisätietoja: Mari Tauriainen ja  https://insinooriksisuomeen.turkuamk.fi/

 

 • VR Fast track -hankkeessa (2019-2021) kehitetään ja testataan virtuaalitodellisuuden käyttöä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa ja työllisyyskoulutuksen tukena siten, että kielitaito on minimaalisena rajoitteena. Lisäksi lisätään mm. rekrytointiyritysten tietoa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä erilaisiin työtehtäviin kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä kokeillaan matalan kynnyksen työpoolikokeilu, jossa maahanmuuttajat työskentelisivät pooleissa kevytyrittäjinä työnantajapooleille. 

     Lisätietoja: Tiina Laakso

 

 •   WoHealth -hankkessa (2019-2021) hankkeessa selvitetään, millaista tukea ja tietoa maahanmuuttajataustaiset äidit tarvitsevat liittyen lapsen hoitoon ja kasvatukseen uudessa kulttuurissa sekä kartoitetaan neuvolan työntekijöiden kehittämistarpeita heidän työskennellessään kyseisen asiakasryhmän kanssa. Lisäksi koulutetaan muutamia maahanmuuttajataustaisia naisia vertaisohjaajiksi sekä tuotetaan selkokielistä materiaalia tärkeiksi havaituista teemoista.

     Lisätietoja: Sini Eloranta

 

 • MESH-hankkeessa (2019-2021) kehitetään verkostoja ja mentorointia maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisten ihmisten eli kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille.

      Lisätietoja: Essi Hillgren

 

 •   POLULLA-hankkeessa (2018-2020) kehitetään maahanmuuttajaopiskelijoille polkuopintojen aikaista tukea. Kehitettävä tuki on erityistä tehostettua yksilöllistä opettajatuutorin ohjausta, erilaisia ryhmäohjauksen muotoja sekä vertaisen tarjoamaa mentorointia.

      Lisätietoja: Tiina Laakso

 

 • KOKOMA-hankkeessa (2018-2020) kehitetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksia ja ammatillista suomen kielen taitoa sekä edistetään siten heidän työllistymistään.

     Lisätietoja: Tiina Hirard

 • SOTE-silta -hankkeessa (2018-2020) kehitetään ja toteutetaan täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustaminen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen ja työllistyminen. Moduulirakenteisessa koulutuksessa kehitetään suomen kielen taitoa ja täydennetään aiemmin hankittua ammatillista osaamista.

     Lisätietoja:

Verkostoja, joihin kuulumme

CIMOn perustama Facebook-ryhmä ”Korkeakoulut tukemassa maahanmuuttajia”

Tiedonvaihto- ja keskustelufoorumi niille korkeakouluissa tai korkeakoulutuksen parissa työskenteleville, jotka edistävät työssään maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksia Suomessa.

Sivujen sisältö näkyy ainoastaan jäsenille. Jäseneksi pääsee lähettämällä liittymispyynnön (etusivun Join Group / Liity ryhmään -painike). Ylläpitäjänä toimii CIMO yhteistyössä korkeakoulujen edustajien kanssa. Liittyminen edellyttää Facebook-profiilia ja ryhmä löytyy myös Facebookin hakutoiminnolla. 

Töissä täällä -verkosto

Kampanjan tarkoituksena on auttaa yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa, edistää monikulttuurisuutta työpaikoilla ja tarjota tietoa palkkaamisen tueksi.

Turun alueen maahanmuuttajakoulutusten kehittämistyöryhmä

Työryhmässä kehitetään etenkin maahanmuuttajille suunnattuja kielikoulutuksia. Työryhmään kuuluu toimijoita Turun kaupungista, ELY-keskuksesta, TE-toimistosta, Ulkomaalaistoimistosta, eri koulutusorganisaatioista jne.

Maahanmuuttajien Osaamispisteen työryhmä"Työllistymistä edistävät palvelut korkeakoulutetuille maahanmuuttajille"

Osaamispiste on osa Maahanmuuttajien osaamiskeskus -perustamishankkeen toimintaa. Hankkeen tavoitteena on käynnistää maahanmuuttajille suunnattu palvelu, joka jatkuu Työpisteessä myös hankkeen jälkeen. https://www.turku.fi/tyopiste/tyonhakijalle/maahanmuuttajien-osaamispiste

Toimialojen maahanmuuttoyhdyshenkilöiden verkosto

Verkostoa koordinoi Turun kaupunki, ja siihen kuuluu jäseniä kaupungin eri toimialoilta ja eri koulutusorganisaatioista.

Tukea turvapaikanhakijoille ja pakolaisille

Turun AMK:ssa on toteutettu erilaisia projekteja Turun seudulle saapuneiden turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tukemiseksi. Turvapaikanhakijoille on järjestetty esim. TET-jaksoja, minkä lisäksi Turun AMK:n opiskelijat ovat osallistuneet ns. kieliohjaajina suomen kielen työpajoihin.  

TET-jaksot ovat oiva mahdollisuus hyödyntää ja tehdä näkyväksi turvapaikanhakijoiden osaamista sekä saada opiskelijat mukaan monellakin tavalla opettavaiseen projektityöhön.