Sivu päivitetty 31.1.2017
Saladas kuvituskuva

Turun AMK:n kielikoulutuskeskus

Turun ammattikorkeakoulun kielikoulutuskeskus on kielten- ja viestinnänopetuksen asiantuntijayhteisö. Asiantuntijoihimme kuuluu noin 30 opettajaa, jotka valmentavat eri ammattialojen viestintään.

Toteutamme ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavaa kieli- ja viestintäkoulutusta, jonka suoritettuaan opiskelija osoittaa asetuksen mukaista työelämäkielitaidon.  Opetussuunnitelmiin kuuluvat pakolliset suomi, ruotsi ja englanti, sekä lisäksi tarjoamme vapaasti valittavissa opinnoissa laajasti maailman valtakieliä, mm. saksaa, ranskaa, espanjaa, venäjää, kiinaa ja japania. Katso opettajien esittelyjä työelämälähtöisestä kieli- ja viestintäkoulutuksesta. Professional English, Blogin käyttö ruotsinopetuksessa.

Tarjoamme myös modernia kieli- ja viestintäkoulutusta yrityksille. Katso lisää vaihtoehtoja koulutustarjontasivullamme. Asiantuntevassa kulttuurikoulutuksessamme opit lisää kohdemaan tavoista ja kulttuurista.

Käsityksemme kieli- ja viestintäosaamisesta perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen, jossa kielitaito kuvataan kokonaisvaltaisena taitona toimia eri kulttuureissa sekä kielellisesti että sosiaalisesti. Viitekehyksen taitotasokuvaimet auttavat määrittelemään opiskelijoiden olemassa olevaa tasoa sekä määrittelemään oppimisen tavoitteita. 

Opetettavat sisällöt ovat kehittyneet pitkään jatkuneen työelämäyhteistyön kautta. Meillä on näkemys työelämän autenttisista viestintätilanteista, ja tartumme viestinnässä olennaisiin asioihin, jotka edesauttavat toimimaan sekä kotimaan että kansainvälisisllä markkinoilla. Pedagogiikkamme perustuu monimuoto-opetukseen, jossa hyödynnämme sekä lähiopetuksen erityispiirteitä sekä verkossa oppimista ja toimimista. 

Seuraamme aktiivisesti EU:n kielipoliittisia linjauksia. Yrityskoulutuksessa pidämme tärkeänä yrityksen kokonaisvaltaisen strategian tekemistä ja eri osa-alueiden kehittämistä.  Yksi tärkeä toiminta-alueemme on projektitoiminta. Sen avulla kehitämme yritysten ja organisaatioiden henkilöstön kieli- ja viestintätaitoja, opettajien ammattitaitoa sekä valmennamme tutkinto-opiskelijoita työelämän viestintään.

Projektitoimintamme ulottuu myös kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja koulutusvientiin.

Järjestämme koulutusta eri tarpeiden mukaan, pienellekin ryhmälle!