Sivu päivitetty 17.11.2017
Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka

Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka

Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka (LIKe) kouluttaa insinöörejä ja tradenomeja Turussa ja Salossa. Lisäksi koulutusohjelmissa voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Opiskelijamme opiskelevat joko nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai monimuotokoulutuksessa. Täydennyskoulutuksemme tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Innovaatiopedagogiikka on mukana kaikessa toiminnassamme. Se perustuu kokeiluun, tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiseen. Innovaatiopedagogiikka tähtää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien luomiseen yhdistämällä opetusta, tutkimus- ja kehitystyötä sekä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa.

Kehitämme koulutustamme kansainvälisen CDIO-viitekehyksen (CDIO.org) mukaisesti. Keskeistä on pienryhmäopetuksena toteutettavan, työelämässä tarvittavien käytännön tietojen ja taitojen oppimisen liittäminen teoriaopetukseen.

Kansainvälisyys on tärkeä osa koulutusta ja se konkretisoituu kansainvälisenä opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutena, kansainvälisissä projekteissa sekä vieraskielisenä opetuksena.

 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Näytä lisää

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on tärkeä osa yhteisöjen ja yritysten kanssa toteutettavasta yhteistyöstä.  TKI-projekteissamme opiskelijamme tutustuvat sekä omaan tulevaan ammattikenttäänsä että toimivat monialaisessa yhteistyössä hankekumppanien kanssa. Voit tutustua yksittäisiin TKI-hankkeisiimme projektihaussa. Kaikki projektihaussakin listatut projektimme kuuluvat johonkin tutkimusryhmäämme, joita ovat:

Esite: Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka

Näytä lisää