Sivu päivitetty 11.1.2018

Tekniikka ja liiketoiminta

Tekniikka ja liiketoiminta -sektori on merkittävä tekniikan ja liiketalouden osaamiskeskittymä, joka kouluttaa insinöörejä ja tradenomeja Turussa ja Salossa neljälle eri kampuksella (ICT-city, Lemminkäisenkatu, Sepänkatu ja Salon IoT campus). Lisäksi sektorilla on ylemmän AMK-tutkinnon koulutusta sekä insinööri- että tradenomialoilla.

Kehitämme jatkuvasti opetusmenetelmiämme vastaamaan työelämän vaatimuksia. Monialaista, kokeilevaa ja käytännönläheistä oppimista korostava Innovaatiopedagogiikka on opetuksen lähtökohta.  Innovaatiopedagogiikka lisää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksia yhdistämällä opetusta, tutkimus- ja kehitystyötä sekä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa.

Olemme myös mukana kansainvälisessä insinöörien CDIO-koulutushankkeessa, joka pyrkii kehittämään opintojen työelämävastaavuutta.

Olemme kansainvälinen toimija, jolla on 4 kokonaan englanninkielistä koulutusta sekä yli 200 kansainvälistä yhteistyökorkeakoulua.

Laaja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) kytkeytyy läheisesti oppimiseen tarjoten työelämäkokemuksia, opinnäytetyöaiheita ja harjoittelumahdollisuuksia.