Sivu päivitetty 17.11.2017
Opiskelijaryhmä Sepänkadulla

 Tekniikka, ympäristö ja talous

Turun AMK:n Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueella  eri alojen kohdatessa luodaan edellytyksiä uudenlaisten ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden syntymiselle.

Monialainen Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue kouluttaa asiantuntijoita suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä toteuttaa tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintaa seuraavilla aloilla:

 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Tuotantotalous
 • Energia- ja ympäristötekniikka
 • Muotoilu
 • Myyntityö
 • Liiketoiminnan logistiikka

Ammatillisen perustieto- ja taitopohjan lisäksi korostamme koulutuksessa yhteistyö- ja viestintävalmiuksia, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyyttä, luovuutta ja monialaisuutta. Kehitämme jatkuvasti opetusmenetelmiämme vastaamaan työelämän vaatimuksia. Monialaista, kokeilevaa ja käytännönläheistä oppimista korostava Innovaatiopedagogiikka on opetuksen lähtökohta.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Näytä lisää

Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminta on monialaista ja kansainvälistä. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä yritysten, yhteisöjen sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. T&K-toiminta on myös tärkeä työelämävalmiuksia lisäävä oppimisympäristö.

Tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu tutkimusryhmissä, jotka edustavat laajaa asiantuntijuutta tekniikasta liiketoimintaan ja ympäristökysymyksiin.

Tutkimusryhmät:

 

 

Palvelutoiminta

Näytä lisää

Monialaiset palvelut tekniikan, ympäristön, muotoilun ja talouden alalta tarjoavat yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden hyödyntää ammattikorkeakoulun osaamista ja nykyaikaista teknologiaa.

Esimerkkejä auto- ja kuljetustekniikan palveluista ovat mm:

 • ajoneuvokatsastus
 • päästömittaukset
 • logistiikkakonsultointi.

Rakennusteknisiä palveluja ovat mm.:

 • lämpökamerakuvaukset
 • rakenteiden kosteusmittaukset
 • kuntotutkimukset.

Konetekniikan palveluja ovat esimerkiksi:

 • polttomoottoritutkimukset
 • veneiden ja laivojen mallikokeet.

Lisäksi teemme mm. prototyyppien testausta, aineenkoetusta ja vedenlaatumittausta.