Sivu päivitetty 31.1.2017

TKI-palvelut ohjaa ja tukee kehittämistyötä

TKI-palvelujen tehtäviin kuuluu muun muassa:
•    ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan strateginen johtaminen
•    projektitoiminnan koordinointi ja tuki
•    TKI-viestinnän tuki
•    tilastointi ja raportointi.

Hajautettu TKI-organisaatio

Tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminta (TKI) on Turun AMK:ssa hajautettu opetuksen yksiköihin. TKI-toiminnasta yksiköissä vastaa KT-päällikkö ja ammattikorkeakoulun kokonaisuutta koordinoi ja johtaa tutkimus- ja kehityspäällikkö.