Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.4.2024
6Aika: DuuniPolku

6Aika: DuuniPolku

Hankkeessa luodaan uudet toimintamallit ja palvelut koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheisiin sekä ennaltaehkäisevään työotteeseen. 

Tavoitteena on kehittää käytäntöjä, joilla saadaan aiempaa paremmin tietoa työmarkkinoiden tarpeista ja voidaan vastata työllisyys- ja koulutuspalveluiden yhteistyöllä työnantajien akuutteihin ja pidemmän aikavälin rekrytointi- ja osaamistarpeisiin. 

Työllistymisen tukitoimia suunnitellaan pilotoitavien palveluiden muodossa yhteensä noin 870 asiakkaalle. Tulostavoitteena on, että asiakkaista vähintään puolet löytää hankkeen kautta jatkopolun koulutukseen, työelämään tai muuhun omaa työllistymistavoitettaan vastaavaan kohteeseen.

Tavoitteet

  • Hankkeella luodaan toimijoiden yhteistoimintaan perustuvia palveluita ja toimintamalleja työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen.
  • Hankkeessa syntyy aiempaa toimivampia yritysyhteistyön käytäntöjä, joiden avulla voidaan tunnistaa ja vastata työelämän muuttuneisiin tai muutoksessa oleviin osaamistarpeisiin.
  • Hankkeella kehitetään osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen toimintamalleja mukaan lukien työpaikoilla tapahtuvan oppimisen uudet tavat.

Hankkeessa syntyy työllisyys- ja koulutuspalveluiden käyttöön asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluja, joilla asiakasta tuetaan koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa.

Julkaisut

Linnossuo O. & Lindholm M. 2019. Duunipolulla. Työvälineitä ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten yhteistoiminta- ja työelämävalmiuksien ohjaamiseen. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.  Duunipolulla