Sivu päivitetty 27.3.2018

AASE-kilpailu – Teknisen myynnin online-kilpailukonseptin laajentaminen ja teknisen myynnin oppaan kirjoittaminen

Projekti edistää teknisen myynnin taitoja kehittämällä online-myyntikilpailua ja tuottamalla teknisen myynnin oppaan opiskelijoille. Keväällä 2017 pilotoidun European Sales Engineering Team Competition kokemusten perusteella kehitetään kilpailukonseptia, parannetaan kilpailun tunnettavuutta ja pyritään lisäämään osallistujamääriä. Vuoden 2018 kilpailu järjestetään Turun AMK:n ja Ranskan Belfort ESTA -korkeakoulun yhteistyönä. 

Online-kilpailu mahdollistaa onnistuessaan uusien, innovatiivisten teknisen myynnin opetusmenetelmien kehittämisen eurooppalaisille teknisten alojen opiskelijoille. Kilpailu kehittää uusia keinoja opettaa teknistä myyntiä ja neuvottelutaitoja vaikuttaen positiivisesti myyntikäytäntöihin ja -osaamiseen. Osallistujamäärien kasvaessa yhä useampi korkeakoulu alkaa tarjota teknistä myyntiä opiskelijoilleen. Samalla vahvistetaan eurooppalaisten teknisten korkeakoulujen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jakaen parhaita osaamiskäytänteitä maiden välillä.

Yhteistyöyritysten avustamina opiskelijoiden työelämäkontaktit kasvavat ja työllistyminen paranee. Onnistuessaan uudistunut kilpailu kannustaa korkeakouluja uudistamaan myynnin ja teknisten alojen opetusta enemmän työelämälähtöiseksi ja mahdollistaa opiskelijoiden työllistymisen Suomen ja Euroopan työelämään.