Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.6.2024
AidVerse - viranomaiset turvallisesti työuralle metaversumilla

AidVerse - viranomaiset turvallisesti työuralle metaversumilla

Ensihoitajien ja pelastajien työ on erittäin vaativaa ja raskasta, toimintaympäristö on kontrolloimaton ja työturvallisuushaasteet on tunnistettu laajasti. Alan vaihto onkin yleistä kyseisten ammattiryhmien keskuudessa, terveysalalla kolmasosa vastavalmistuneista harkitsee alanvaihtoa työn kuormittavuuden takia. Erityisen kriittiseksi ajanjaksoksi on tunnistettu ns. nivelvaihe, eli siirtymisvaihe koulutuksesta työelämään, sekä työuran alkuvuodet. Hankkeen tavoitteena on parantaa ammattilaisten työssä jaksamista, ja alalla pysymistä parantamalla siirtymävaihetta koulutuksesta työelämään sekä työuraa laajemmin.

Hankkeessa luodaan innovatiiviseen metaverse-teknologiaan perustuva virtuaalinen oppimisympäristö AidVerse, joka mahdollistaa laadukkaan perehdytyksen, mentoroinnin ja esimerkiksi työturvallisuuden huomioimisen uudella tavalla. Teknologian uudeksi megatrendiksi kutsutun metaversen avulla toimiva AidVerse soveltuu erinomaisesti ensihoidon ja pelastusalan haastaviin tarpeisiin ja hankkeessa luotavien perehdytys- ja mentorointimallien oppimisympäristöksi. AidVersessa interaktiivinen ja kollaboratiivinen oppiminen yhdistettynä mix-todellisuuteen (virtuaali- ja lisätty todellisuus), sekä todellisten hälytystehtävien reaalidataan, on kustannustehokasta, ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista, eikä riippuvuutta esimerkiksi mahdollisesta pandemiatilanteesta ole.

AidVerse uutena innovaationa, sekä nivelvaiheen ja alkuvuosien tuki lisäävät henkilöstön työhyvinvointia ja turvallisuuskriittisten alojen pitovoimaa. Hankkeessa tuetaan myös keskeisesti jatkuvan oppimisen sekä digitalisaation kehittymistä erityisesti sote- ja pelastusaloilla.

Euroopan unionin osarahoittama.jpg