Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.3.2019

AIRBORNE – ilmavälitteisten infektioiden leviäminen sairaaloissa

Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Leicesterin yliopistollisen sairaalan yhteishankkeessa tutkitaan sairaaloiden hoitohenkilökunnan altistumista potilaista peräisin oleville ilmavälitteisille infektioille hoitotilanteissa. Erityisesti selvitetään ilmanvaihdon ja erilaisten ilmanjakotapojen vaikutusta ilmavälitteisten epäpuhtauksien leviämisessä ja niiden hallinnassa sairaalaympäristössä.

Erityisesti pandemioiden aikana (esim. SARS, MERS, influenssa) sairaalahenkilökunta voi joutua usein tekemisiin potilaiden kanssa, joilla on ilmavälitteisesti leviävä tartuntatauti. Aerosolitartunnan mahdollisuus on lisännyt sairaalahenkilökunnan tarvetta suojautua mahdollisimman hyvin tällaisia taudinaiheuttajia vastaan.

Hengitys- ja muut henkilösuojaimet ovat tärkeitä suojautumiskeinoja, mutta ne eivät yksin takaa täydellistä suojaa (esim. hengityssuojain voi vuotaa tai silmät jäädä suojaamatta). Lisäksi hyvin suunnitellulla ilmanvaihdolla on mahdollista pienentää henkilökunnan altistumista ilmavälitteisille infektioille. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole täysin selvää millainen on optimaalinen ilmanjakotapa, jolla altistumisriskiä voitaisiin pienentää.

AIRBORNE-hankkeessa tutkitaan miten erilaisissa hoitotilanteissa potilaan uloshengittämät ilmavälitteiset taudinaiheuttajat kulkeutuvat hoitajan/lääkärin hengitysvyöhykkeelle ja lopulta sisäänhengitykseen. Tarkoituksena on tutkia erilaisten ilmanvaihtoratkaisujen vaikutusta ja hakea ja kehittää ratkaisuja, joiden avulla henkilökunnan altistuminen potilaista peräisin oleville ilmavälitteisille epäpuhtauksille olisi mahdollisimman vähäistä.

Tutkimuksen kokeet suoritetaan Turun ammattikorkeakoulun ilmanvaihtolaboratoriossa, johon rakennetaan yksinkertainen sairaalahuonemalli, jossa hoitajaa ja potilasta simuloidaan lämpönukkien avulla. Savuvisualisoinnein, merkkiainemittauksin ja virtauslaskennan avulla havainnollistetaan ja mitataan potilaasta peräisin olevan merkkiaineen pitoisuutta hoitajan sisäänhengityksestä ja näin ollen arvioidaan hoitajan altistumisriskiä eri hoitotilanteissa.

Hanke tuottaa tietoa ilmanvaihdon vaikutuksesta, optimaalisista ilmanjakotavoista ja henkilökunnan altistumisesta ilmavälitteisille infektioille erilaisissa hoitotilanteissa. Hankkeen tuloksia voidaan käyttää hyväksi laadittaessa kansallisia ja kansainvälisiä sairaalailmanvaihdon suunnitteluohjeita, infektioiden torjuntaohjeita sekä sairaalahenkilökunnan suojautumisohjeita.

AIRBORNE-hanke on Institution of Occupational Safety and Health (IOSH, UK) -instituutin rahoittama kolmevuotinen kansainvälinen tutkimushanke, jonka päätoteuttajana toimii Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun yliopiston ja Leicesterin yliopistollisen sairaalan kanssa.