Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.11.2020

Älykäs ennakointi – kestävä kasvu 2020-2022

Varsinaissuomalaisten pk-yritysten on jatkuvasti varauduttava toimintaympäristön muutoksiin, ennakoitava tulevaisuutta ja uudistettava liiketoimintaansa. Yrityksissä tarvitaan lisää osaamista tulevaisuustiedon hyödyntämiseen. Yritysten ja toimialojen kasvu sekä muutokset heijastuvat myös varsinaissuomalaisiin koulutusorganisaatioihin, joissa pohditaan jatkuvasti, millaisia valmiuksia tulevien ammattilaisten ja korkeakoulutettujen tulisi hallita menestyäkseen uudenlaisessa työelämässä.

Älykäs ennakointi -hankkeessa lähestytään ennakointia erityisesti yritysten tarpeiden ja maakunnan työmarkkinoiden näkökulmasta. Hankkeessa toteutetaan yritysten ja koulutusorganisaatioiden välisiä kohdennettuja osaamisalakohtaisia työpajoja. Näiden tarkoituksena on suora tiedonsaanti opintopolkujen ja koulutusten suunnittelua sekä yritysten uudistumista ja liiketoiminnan kehittämistä varten. Hanke kohdistuu meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden yrityksiin Varsinais-Suomessa.

Lisäksi hankkeessa kerätään data-analytiikan keinoin tietoa osaamisen kysynnän ja tarjonnan tasapainosta Varsinais-Suomessa. Tätä tietoa hyödynnetään koulutusorganisaatioiden koulutussuunnittelun, opintopolkujen profiloinnin sekä työelämäohjauksen tukena yhdessä yritysten kanssa. Hankkeessa hyödynnetään tekoälyä, mikä helpottaa yritysten tarpeiden ja oppilaitosten tuottaman osaamisen kohtaamista. Datan kerääminen ja hyödyntäminen sekä työpajatoiminta kytketään sekä koulutusorganisaatioiden prosesseihin osaksi koulutussuunnittelua ja ohjaustoimintaa että yritysten henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin jatkuvaksi tueksi.