Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024
Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi

Hankkeen keskiössä on avoimuuden kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä. Tavoitteena on uusien menetelmien avulla avata toimintatapoja TKI:ssä, TKI-integroidussa oppimisessa sekä aluekehitystyössä toimittaessa ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Fokus on etenkin tulosten, osaamisen ja yhteistyön (mm. erilaiset tuotokset, aineistot/datat, julkaisut, tiedot ja taidot, verkostot, vuorovaikutus, resurssit) avaamisessa. Vuoropuhelu näiden kaikkien osa-alueiden välillä toimii vaikuttavuuden, oppimisen ja uuden tiedon tuottamisen lähteenä sekä kasvun pohjana.

Hankkeessa luodaan työkaluja, joiden avulla TKI-toimintaa ja siihen liittyvää oppimista ja osaamista voidaan muuttaa entistä avoimemmaksi ja siten parantaa tiedon liikkumista yhteiskunnassa. Päämääränä on päästä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen (co-creation) ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan. Tämä kasvattaa ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä, tehostaa TKI-työn laatua ja luotettavuutta sekä lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yksi hankkeen ytimistä muodostuu hankkeen aikana rakennettavasta palveluverkostosta, joka tukee tiedon ja osaamisen liikkumista ammattikorkeakoulujen innovaatioekosysteemissä.

AMKien avoin TKI -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulun osahankkeessa keskitytään erityisesti aineistonhallintaan, sopimusnäkökulmiin, eettisiin lähtökohtiin, pedagogisiin prosesseihin ja yritysten mahdollisuuksiin hyötyä avoimesta datasta.