Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.6.2024
Autonpurku – materiaalien talteenotto, uudelleenkäyttö ja uusien tuotteiden kierrätettävyys

Autonpurku – materiaalien talteenotto, uudelleenkäyttö ja uusien tuotteiden kierrätettävyys

Hankkeen tavoitteena on kahden valitun materiaalin, lasin ja muovin, kautta selvittää auton purkuvaihetta ja kierrätysmateriaalin hyötykäytön nykytilaa, keskittyen mm. seuraaviin asioihin: materiaalien syntypaikkajaottelu purkuvaiheessa, materiaalien määrä ja laatu, missä kierrätysmateriaalia syntyy, materiaalien kuljetuksen rooli, minkälaisena hyötykäyttäjä materiaalin saa sekä kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttöä uudessa tuotteessa ja tämän uuden tuotteen kierrätettävyyttä. Selvityksen yhtenä näkökulmana kaikissa ketjun vaiheissa on kannattavuus - onko toiminta tällä hetkellä kannattavaa liiketoimintaa ja jos ei, mitä pitäisi tapahtua, että se jatkossa sitä olisi. 
 
Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja auton elinkaaren loppuvaiheessa toimivien yritysten ja organisaatioiden, ml. Autopurkamoliiton ja Suomen Autokierrätyksen, kanssa. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot antavat tietoja nykytilasta, ml. konkreettisista haasteista materiaalikierrätyksen suhteen. Hankkeen tulokset tullaan jakamaan koko toimialan käyttöön. 

Projektia toteuttavat Kiertotalouden liiketoimintamallit, Valmistustekniikka ja Uudet materiaalit -tutkimusryhmät.

vsl_logo_sininen_rgb-2 (3).png