Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024
Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE)

Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE)

Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE) -hankkeessa on tarkoitus selvittää pelillisten etäteknologiaa hyödyntävien kuntoutusmenetelmien käytettävyyttä, toteutettavuutta ja ennen kaikkea vaikuttavuutta kuntoutusprosessiin. Tutkimus vastaa globaaliin, kasvavaan tarpeeseen digitaalisista terveysteknisistä ratkaisuista ja uusista tehokkaista toimintatavoista. Hanke tukee suomalaisten yritysten tuotteiden kaupallistamisedellytyksiä ja vientipotentiaalia erityisesti Aasian-markkinoille.

Teknologiakehityksen näkökulmasta katsottuna digitalisaation työkalut eli teknologiset ratkaisut on varsin pitkälti jo olemassa. Yksittäisten sensorien tai laitteiden kehittämisen sijaan hankkeen teknologinen näkökulma on yhteensopivuudessa, vaikuttavuudessa ja osallistujien kanssa luotavan yhteistyömallin rakentamisessa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa projektisuunnitelmassa kuvatun arkkitehtuurin pohjalta uusi toimintatapa.

Tutkimuslaitoksilla on neutraalina, puolueettomana toimijana keskeinen rooli toimintatapojen muutoksen mahdollistajana ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjänä. Arkkitehtuuria tullaan testaamaan pala palalta erinäisin teknologisin kokeiluin sekä taustajärjestelmän kehittämisineen, testausta jatketaan käytettävyys- ja vaikuttavuustutkimuksin ja rinnalla käydään koko ajan tiivistä vuoropuhelua yritysyhteistyökumppaneiden kanssa tavoitteena elinvoimaisen bisnesekosysteemin luominen.