Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024
C2 CIRCWASTE – KIERTOTALOUDEN PALVELUKESKUS

C2 CIRCWASTE – KIERTOTALOUDEN PALVELUKESKUS

Kiertotalouden palvelukeskus on yksi EU:n LIFE IP -rahoitusohjelmalla rahoitetun CIRCWASTE-hankkeen osahankkeista. Turun ammattikorkeakoulu on mukana seuraavissa Resurssitehokkuuden tukipalvelut-työpakettien toteuttamisessa:

 • Julkisten hankintojen tukipalvelu
  Työpaketissa edistetään resurssitehokkaita julkisia hankintoja. Kiertotalouden palvelukeskus palvelee kansallisesti sekä julkisia että yksityisiä toimijoita, avustaen etenkin siinä, miten kiertotalouden tavoitteita ja kriteerejä voidaan hyödyntää julkisissa hankinnoissa. Julkisten hankintojen tukipalvelut viestii hyvistä kiertotalouden hankinnoista sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
   
 • Tukipalvelu kiertotalouden rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen
  Kiertotalouden palvelukeskus haluaa viestiä kiertotaloustoimijoille käynnissä olevista rahoitusmahdollisuuksista. Tukipalveluissa kerätään yhteen rahoitushakuja ja informoidaan näistä toimijoille.
   
 • Teollisten symbioosien tukipalvelut
  Teollisten symbioosien toimintamalli FISS ei ole laajalti käytössä, eikä toimi aivan niin joustavasti ja tehokkaasti kuin mitä voisi toivoa. Kiertotalouden palvelukeskus seuraa FISSin ja kansallisen jäte ja sivuvirtojen tietoalustan kehittymistä ja pohtii uusia menetelmiä teollisten symbioosien synnyttämiseksi.
   
 • Alueelliset koulutuspalvelut työkalujen käyttöön
  Turun ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta Kiertotalouden palvelukeskuksen valmistamien työkalujen käyttöönotosta. Koulutukset voivat olla tapahtumia, webinaareja, podcasteja tai julkaisuja, tarpeen mukaan.
 • Kiertotalouden alueellisten ja kunnallisten tiekarttojen laadinnan fasilitointi

  Edelläkävijäkunnissa tehtyjen alueellisten kiertotalouden tiekarttojen päivitys on nyt ajankohtaista. Turun ammattikorkeakoulu osallistuu päivitystyöhön fasilitoimalla tiekarttatyöpajoja alueiden toiveiden ja tarpeen mukaan.

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -päähanke on 7-vuotinen EU Life IP -ohjelmasta pääosan rahoituksestaan saava hanke, joka koostuu 19 osahankkeesta. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankekokonaisuudella haetaan ratkaisuja yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden, teollisuuden sivuvirtojen, rakennusjätteiden, ylijäämäruoan ja maa-ainesten tehokkaampaan hyödyntämiseen.