Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.4.2021
6Aika: CarbonWise

6Aika: CarbonWise

Yritykset ovat heränneet ilmastonmuutokseen ja sen hidastamiseen liittyvien toimien tarpeellisuuteen. Ihmisten kasvanut ympäristötietoisuus vaikuttaa kuluttajien ja asiakkaiden tekemiin valintoihin. Lisääntyvä ympäristötietoisuus ja hiilijalanjäljen pienentämistavoitteet vaikuttavat myös yritysten toimitusketjuihin ja alihankintaan. CarbonWise-hanke edistää yritysten tietoisuutta hiilijalanjäljestään, pienentää sitä ja rakentaa kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä huomioiden kiertotalouden mahdollisuudet. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. 

CarbonWise-hankkeessa mahdollistetaan yritysten ymmärrys hiilijalanjälkensä koostumisesta sekä mahdollistetaan yrityksille kyvyt itse seurata hiilijalanjälkensä parametrejä. Hanketoimilla edistetään merkittävästi yritysten ympäristöosaamista. Hanke mahdollistaa yrityksille hankkeen aikana ja sen jälkeen tietotaidon pienentää hiilijalanjälkeään. Hanke vaikuttaa näin merkittävästi yritysten ja osin myös kaupunkien luonnonvarojen käytön kestävyyteen hiilijalanjälkilaskentojen ja sen myötä kehitettyjen prosessien kautta.

CarbonWise-hanke edistää Kupittaan kampusalueen hiiliviisautta. Turun AMK:n hiiliviisautta lisätään osallistamalla yritysten lisäksi henkilökunta, opiskelijat ja kiinteistöyhtiöt kertomaan toiveitaan ja kokeilemaan uusia tuotteita ja palveluita sekä jatkokehittämään niitä yhteisesti. Kupittaan kampusalue siihen linkittyvine yrityksineen saa tietoa omista mahdollisuuksistaan toimia hiiliviisaasti esimerkiksi ruokaan, liikkumiseen, hankintoihin, kiinteistöjen käyttöön, tavaroiden yhteiskäyttöön ja viheralueisiin liittyen.