Sivu päivitetty 21.6.2018
CoMeStrong – Connecting Men and Stronger Local Communities

CoMeStrong – Connecting Men and Stronger Local Communities

CoMe Strong-projektin tavoitteena on aktivoida syrjäytymisuhan alla olevia 45–75-vuotiaita miehiä. Pyrkimyksenä on lisätä miesten hyvinvointia ja osallisuutta sekä antaa uusia tietoja ja taitoja yksityis- ja työelämässä hyödynnettäviksi. Toiminta tapahtuu alueellisissa Tarmo-klubeissa, joissa miehet tapaavat toisiaan, oppivat uusia asioita ja toteuttavat lähiyhteisöään hyödyntäviä talkooprojekteja. Tarmo-klubeja ohjaavat projektissa koulutetut vertaisohjaajat.

Suomessa Tarmo-klubeja syntyy Turun, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen alueelle. Virossa toiminta keskittyy Tarton alueelle. Suomalaiset ja virolaiset Tarmot tapaavat toisiaan kaksi kertaa projektin aikana, ensin kesällä 2018 Tartossa ja vuotta myöhemmin Turussa. Näissä tapaamisissa miehet saavat mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan yli rajojen ja oppia uutta toisiltaan.

Miehet dokumentoivat toimintaansa Tarmo-klubeissa lyhyille videoklipeille. Näistä klipeistä koostetaan projektin loppuvaiheessa ammattimainen video, joka antaa vinkkejä vastaavan miestoiminnan käynnistämiseen muillakin alueilla.