Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.3.2019
CreDev - Creativity development in adult education -project 2017 - 2019

CreDev - Creativity development in adult education -project 2017 - 2019

Hankkeen lähtökohtana on luovuuden merkityksen korostuminen tulevaisuuden työelämässä.  Työnantajat odottavat työntekijöiltään yhteistyökykyä, kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja, päätöksentekotaitoa sekä luovien toimintatapojen kehittelyä. Tutkimusten mukaan luovuus nousee vuoteen 2020 mennessä yhdeksi tärkeimmistä työelämätaidoista. Luovuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii uudenlaista ajattelua työpaikoilla ja samalla haastaa sekä formaalia että non-formaalia oppimista tarjoavat tahot kehittämään opetus- ja ohjausmenetelmiään.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata luovuutta edistäviä opetusmenetelmiä. Keskeisinä kohderyhminä ovat järjestöissä ja oppilaitoksissa toimivat kouluttajat ja aikuisoppijat. Hankkeen tärkein konkreettinen tulos on ”Creativity training methodology” – työkalupakki, joka muodostuu kumppaneiden parhaista käytännöistä sekä hankkeen aikana luoduista uusista materiaaleista ja työkaluista. Kehitettyjä menetelmiä hyödynnetään käytännössä mahdollisimman laajasti.  Hanke edistää kokemusten vaihtoa, tietotaitoa ja innovointia aikuisten oppijoiden kanssa työskentelevien välillä Suomessa, Latviassa ja Liettuassa.