Sivu päivitetty 11.2.2019
Open DaaS – Open Data as a Service

Open DaaS – Open Data as a Service

DaaS – Open Data as a Service -hankkeessa luodaan mikro- ja pk-yrityksille avointa dataa ja digitalisaatiota hyödyntävä yhteiskehittämisen toimintamalli. Avoimen datan hyötykäytössä piilee paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Avoimilla toimintamalleilla tuotetut palvelut voivat olla Suomen seuraava menestystarina. Avoimen datan hyödyntäminen yritysten toiminnassa on kuitenkin vielä alkutekijöissään. 

Tällä hetkellä suurin osa tiedosta on piilossa eri virastoissa ja yrityksissä eikä pk-yrityksillä ole mahdollisuutta hyödyntää uusia, haastavia teemoja. Yritysten aikaa kuluu tiedon löytämiseen, metadatan lukemiseen ja eri lähteistä saadun tiedon yhteensovittamiseen. Jäykistä rakenteista on päästävä verkostomaisiin ja joustaviin toimintamalleihin.

Hankkeen tavoitteena on

  1. synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia johtaviin avoimen datan teemoihin, joita ovat kiertotalous, älykäs liikenne ja digitaalinen uudistuminen
  2. rakentaa yritysten ja korkeakoulujen synergistä etua luovan yhteistoiminnallisen kehittämisen malli, joka perustuu arvoketjuajatteluun
  3. edistää mikro- ja pk-yritysten T&K-valmiuksia ja uusia liiketoiminnan avauksia nopeiden kokeilujen, datan louhimisen ja näyttävän, käyttökokemuksiin perustuvan visualisoinnin avulla
  4. tukea avoimen datan startup-skenen syntyä
  5. edistää maakuntien strategioiden kärkialoja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Hanke toteutetaan viidellä työpaketilla, joilla jokaisella on yksi vastuukorkeakoulu. Työpakettien rakenne on samankaltainen, mutta ne toteutetaan eri alueilla ja niissä on eri teemat. Turun ammattikorkeakoulu on vastuussa kiertotaloutta käsittelevästä työpaketista. Kiertotalous nähdään laajempana kiertotalous 2.0  kokonaisuutena, johon sisältyy luonnollisten ja teknisten kiertojen lisäksi sosiaalisen pääoman kierto ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Työpaketin kokeilut keskittyvät aiemmin jätteenä olleen materiaalin saamiseen liiketaloudellisesti kannattaviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Myös jakamistalouden kokeilut ovat osa kiertotalousteemaa.

Kiertotalouden työpaketissa toteutetaan seitsemän pilottiprojektia, joissa jokaisessa on mukana 3–10 yritystä. Piloteista neljä on avoimen datan hackathoneja. Kaksi liiketoimintamahdollisuuksiltaan parasta hackathonien tuotosta valitaan jatkojalostettavaksi Big Data  pilotteihin. Toinen piloteista tuotteistetaan ja visualisoidaan näyttäväksi, interaktiiviseksi palvelutuotteeksi viimeisessä Fast Wow  pilotissa.