Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024
DIGI-JOUJOU - Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

DIGI-JOUJOU - Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Hankkeen rahoitus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 25 miljoonan erityisavustusta korkeakoulujen kehittämishankkeisiin vuosille 2017-2019. Rahoitettavilla hankkeilla parannetaan oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä, sekä edistetään koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta. Kehittämishankkeiden tavoitteena on lisätä korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.

DigiJouJou luo kotimaisten kielten (suomi S2 ja ruotsi) opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Hankkeessa tehtävissä opetuskokeiluissa hyödynnetään digitaalisuutta ja korostetaan opiskelijan yksilöllistä oppimista. Samalla kehitetään suomi S2:n ja ruotsin opettajien digipedagogista osaamista ja luodaan opetussuunnitelmiin joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen.

Tavoitteena on myös luoda yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välille yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös hankkeen jälkeen.