Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018
Digiolkkarista työelämään

Digiolkkarista työelämään

Digiolkkari-hankkeessa tuetaan yli 54-vuotiaiden ja maahanmuuttajien työnhakua hyödyntämällä digitalisuutta ja vertaisryhmätoimintaa.

Kohderyhmiä ovat Turussa Pansio-Pernon alueella yli 54-vuotiaat työttömät työnhakijat ja Helsingissä asuvat työikäiset maahanmuuttajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat työttömiä ja maahanmuuttajia kohtaavat julkisen sektorin asiantuntijat, järjestöt ja hankkeen toteutusalueella toimivat yritykset.

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen työnhaun malli, jossa vertaisryhmä ja vertaisohjaaja ovat hakijan vahvana tukena. Työnhakijoiden osaamista pohditaan yritysvierailujen ja digioppimisen avulla, ja maahanmuuttajat saavat kielivalmennusta.

Turun toteutuksessa painottuvat työnhakuryhmät ja niiden toiminta työpajoissa. Työnhakuryhmiä järjestetään hankkeen aikana 7–8, ja jokaisen työnhakuryhmän toiminta kestää kaksi kuukautta. Työnhakuryhmään osallistuu 8–12 työnhakijaa, jotka reflektoivat omaa osaamistaan vertaisohjaajan ja toistensa kanssa. Lisäksi osallistujat keräävät tähän prosessiin tarvittavaa materiaalia käymällä haastattelemassa yrityksiä ja kartoittamassa niiden osaamistarpeita.