Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024

EASI - Evaluation in Ayres Sensory Integration

Sensorisen integraation teoriaan perustuva arviointi- ja terapiamenetelmä on osoittanut tarpeellisuutensa erityisesti lasten neurologian ja lapsipsykiatriain alueilla. Hankkeen tavoitteena on tuottaa suomalaisten toimintaterapeuttien käyttöön luotettavat EASI-testin normiarvot sensorisen integraation ongelmien määrittämiseen.

Erikoistumiskoulutuksen saaneet toimintaterapeutit ovat menestyksellisesti käyttäneet sensorisen integraation arviointi- ja terapiamenetelmää erilaisten aistitiedon käsittelyongelmaisten lasten kuntoutuksessa. Tarkka ongelmien määrittely on perusta terapiamenetelmän valinnalle sekä lapsen ja perheen tukemiselle. Lasten aistitiedon käsittelyn eli sensorisen integraation ongelmia on arvioitu neuropsykologisella, Dr Ayresin v. 1989 julkaisemalla diagnostisella ”Sensory Integration and Praxix Tests” -testillä. Liki 30 käyttövuoden jälkeen kokemuksiin, tieteen kehittymiseen ja kliiniseen tarpeeseen pohjautuen on tullut tarve muuttaa joitakin testiosioita ja kehittää uusia, erityisesti aistisäätelyä ja praksiaa mittaavia testejä.

Suomen Sensorisen Integraation terapian yhdistys tukee alalla tapahtuvaa koulutusta ja on mukana alan kehittämisessä. Yhdistys osallistuu tähän mittavaan projektiin Suomen asukaslukuun mitoitetun 30 lapsen normiaineiston keruulla sekä aineiston kerääjien informatiivisella kouluttamisella. Maailmanlaajuiseen dataan yhdistettynä 30 lapsen aineisto jää häviävän pieneksi. Lisäksi on oletettavissa, että maailmanlaajuisessa datassa normiarvoista tulee liian väljät Suomessa käytettäväksi, joten arvioinnin tavoitetta lapsen ongelmien määrittämiseksi ei saavuteta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista kerätä suomalaisista lapsista niin iso aineisto, että tätä otosta vertaamalla kansainväliseen aineistoon saadaan suomalaisille lapsille riittävän tarkat viitearvot ja EASI-testi voidaan ottaa luotettavana mittarina käyttöön.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kerätä suomalaisista lapsista riittävän iso normiaineisto (300 lasta), jotta sitä voidaan tilastollisesti luotettavasti verrata maailmanlaajuisesti kerättyyn aineistoon. Tavoitteena on tuottaa suomalaisten toimintaterapeuttien käyttöön luotettavat EASI-testin normiarvot  sensorisen integraation ongelmien määrittämiseen.

 

EASI_rahoitteja_SITY.png