Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018

eFÖLI – Sähköisen bussiliikenteen aloittaminen Turussa

Turun kaupungin ja TEKESin rahoittamassa eFöli-hankkeessa muunnetaan Turun joukkoliikenteen bussilinja nro 1 operoimaan sähköisellä kalustolla. Tarkoitusta varten Turun kaupunki on kilpailuttanut ja hankkii 6 kappaletta sähköbusseja kotimaiselta Linkker Oy:ltä. Ruuhka-aikoina ajoneuvokiertoa täydennetään perinteisillä dieselkäyttöisillä busseilla.

Pilottilinjan avulla saadaan tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa Turun kaupungin toiminta-ympäristössä siitä, miten sähköbussien lisäämistä kannattaa jatkaa, mille linjoille ne soveltuvat ja mikä on tällaisen liikennöinnin, kaluston ja latausratkaisujen todellinen kokonais- ja elinkaarikustannus.

Tutkimuksella pyritään saamaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on sähköbussien todellinen toteutunut energiankulutus eri olosuhteissa ja vaikutus hiilidioksidipäästöihin?
  • Miten linja-autoista, latausjärjestelmistä ja avoimista web-rajapinnoista kerätystä datasta voidaan yhdistelemällä saada kunnallisen joukkoliikenteen tulevia kalusto¬ratkaisuja hyödyttävää teknistä aineistoa? 
  • Miten kuljettajakoulutuksella, ajotavan optimoinnilla ja kuljettajaa avustavilla teknologioilla voidaan vaikuttaa energiankulutukseen?
  • Mitkä ovat tekniset ja operatiiviset pullonkaulat sähköbussiliikenteen vakiinnutta¬miseksi ja laajentamiseksi Turun seudulle ja miten ne voidaan poistaa?
  • Mikä on sähköbussien luotettavuus ja todelliset käyttökustannukset suhteessa dieselkalustoon?