Sivu päivitetty 18.3.2016
EURANIM - Boosting Careers of Young Animation Artists with Video-Mapping

EURANIM - Boosting Careers of Young Animation Artists with Video-Mapping

Euranim-hankkeen tavoitteena on laajentaa eurooppalaisten nuorten animaatioalan opiskelijoiden osaamista digitaalisten työmuotojen hallinnan osalta sekä tarjota heille entistä monipuolisempia työllistymismahdollisuuksia. Viiden eri eurooppalaisen taidekorkeakoulun yhteishanketta koordinoi ranskalainen Rencontres Audiovisuelles Lillestä. Lisäksi hankkeessa on mukana yli 60 yhteistyöorganisaatiota luovan tellisuuden alalta, julkisista laitoksista ja korkeakouluista. Euranim tarjoaa animaatioalan opiskelijoille mahdollisuuden opiskella video mapping -menetelmää kahdeksan eurooppalaisen taitelijaresidenssin yhteydessä. Menetelmää käytetään projisiointiin suurille pinnoille (esim. rakennukset), mainonnan ja markkinoinnin tarpeisiin sekä ilmaisukeinona monissa taiteissa. Vastaavia hankkeita ei Suomessa ole aikaisemmin tehty.

Hankkeen aikana järjestetään viisi erillistä kansainvälistä kulttuuritapahtumaa, joihin odotetaan yhteensä 45 000 kävijää. Tapahtumien tavoitteena on edistää sekä nuorten animaatiotaiteilijoiden uraa että korkeakoulujen asiantuntijoiden kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi hanke toteuttaa kahdeksan showcase-tapahtumaa edistämään hankkeen tulosten levittämistä. Showcase-tapahtumien tavoitteena on osoittaa animaation ja video mapping -menetelmän mahdollisuuksia, edistää taiteellista luovuutta ja kaupallsita hyödyntämistä sekä laajempaa käyttöönottoa myös muilla toimialoilla.

Creative Europe -ohjelman logo

 

Euranim-logo