Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024

FDA - Finnish Design Academy

Muotoilu on monialaista teknologiaa, liiketoimintaa sekä taidetta ja kulttuurisyhteiskunnallista osaamista ja näkemystä yhdistävää toimintaa. Jotta muotoilun koulutus kykenee vastaamaan teollisuuden ja yhteiskunnan odotuksiin, on sen kehityttävä kaikilla näillä nopeasti muuttuvilla alueilla. Materiaaliperustainen muotoilu laajenee digitaalisiin sisältöihin ja käyttöliittymiin sekä aineettomiin palveluihin. Muotoilu laajenee erikoistuneesta ammatillisesta osaamisesta yleisemmäksi luovaksi mahdollisuuksia tunnistavaksi ja ongelmia ratkaisevaksi innovaatiotoiminnaksi, jolloin muotoilijoiden tekijän roolin rinnalle nousevat valmentajan ja mahdollistajan roolit. Tuotantoteknologioiden kehitys mahdollistaa entistä joustavammat valmistusmenetelmät ja yksilöllisempien tarpeiden täyttämisen. Tuotannon ja kulutuksen ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset asettavat muotoilijat globaalien ja paikallisten eettisten haasteiden eteen.

Muotoilun korkea-asteen koulutusta toteutetaan kahdessa yliopistossa ja 7:ssä ammattikorkeakoulussa. Kullakin yksiköllä on omat erikoistumisalueensa ja niihin perustuvat vahvuutensa, mutta ajantasaisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen laaja-alaisesti sekä pääseminen kansainväliseen kärkeen valikoiduilla alueilla on haasteellista erityisesti pienille yksiköille.

Turun AMK:lle tulevaisuuden teknologisena innovaatiokorkeakouluna on erittäin tärkeää pitää oma muotoiluosaaminen osana kansallista muotoilun kokonaisuutta, vaikka muotoilun koulutusvastuuta ei enää olekaan. Sen sijaan meillä on uusi ja ainutlaatuinen muotoiluintegraatio tekniikan koulutuksessa sekä muotoilun laajennettuihin mahdollisuuksiin keskittyvä Design Thinking -tutkimusryhmä. Tässä hankkeessa pystymme kehittämään tätä uudenlaista muotoilun koulutusta ja muotoilullista yhteistoimintaa ja myös nostamaan erilaista profiiliamme.