Sivu päivitetty 21.3.2017
FISS Varsinais-Suomi

FISS Varsinais-Suomi

Uutisia

Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomi mielii kiertotalouden edelläkävijäksi. Turun AMK:n koordinoimassa FISS Varsinais-Suomi -hankkeessa tuetaan yrityksiä tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyritään synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Lue koko uutinen

Varsinais-Suomi kiertotalouden edelläkävijäksi

FISS Varsinais-Suomi hankkeessa  edistetään teollisten symbioosien syntyä Varsinais-Suomen alueella ja koko Suomessa, tuetaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyritään synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

Hankkeessa hyödynnetään Sitran ja Motivan kehittämää FISS-toimintamallia (Finnish Industrial Symbiosis System) alueella. Toimintamalli perustuu fasilitointiin ja työpajoihin, joissa haetaan synergioita ja kiertotalouden kehittämismahdollisuuksia. FISS Varsinais-Suomi -hanke toimii tämän toimintamallin liikkeellelähtönä alueella ja samalla alueellisena koordinaattorina. Hankkeen jälkeen toiminta voidaan ylläpitää hankekumppani-organisaatioiden normaalitoiminnan osana.

Tavoitteet

1. tukea osaamisen kehittämistä ja aloitteita, joilla rakennetaan resurssitehokkuudesta ja kiertotaloudesta Varsinais-Suomen vahvuustekijä
2. parantaa Varsinais-Suomen alueen yritystoiminnan kannattavuutta tehostamalla yritysten materiaalien ja energian käyttöä
3. synnyttää uutta liiketoimintaa hyödyntämällä alueella syntyviä jäte- ja materiaalivirtoja
4. selvittää yritysten osaamisen kehittämistarpeita teollisten symbioosien muodostamisessa
5. juurruttaa resurssitehokkuuteen tähtäävä verkostomainen toiminta pk-yritysten normaaliin yrityskulttuuriin
6. lisätä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä