Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.4.2018
DefenceArch - Footprints of Defence in the Achipelago

DefenceArch - Footprints of Defence in the Achipelago

Hankkeen tavoitteet:

Tavoitteena on kehittää olemassa olevista, mutta toistaiseksi lähes hyödyntämättömistä Turun, Ahvenanmaan ja Tukholman saaristoalueella sijaitsevista puolustushistoriallisista resursseista vetovoimaisia, kestävän kehityksen mukaisia matkailukohteita. Pilottikohteina ovat Gålön vanha Ruotsin armeijan hylkeiden koulutuskeskus, Ahvenanmaan Bomarsundin linnoitusraunioiden alue, Örön saaren eteläkärjen puolustusrakenteet sekä Korpoströmin Saaristokeskuksen alue. Hankkeen päätavoite on lisätä näiden kohteiden tunnettuutta sekä kasvattaa näiden matkailukohteiden elämysarvoa.

Hankkeen tulokset:

  1. Erilaiset digitaaliset sisällöt, jotka auttavat matkailijaa suunnittelemaan matkaa sekä rikastuttavat kokemusta paikan päällä pilottimatkailukohteissa (esim. tarinalliset videot, mobiilisovellus).
  2. Kohteiden saavutettavuus on parantunut ja palveluketjut kehittyneet, esimerkiksi tiedon saavutettavuutta on parannettu päivittämällä verkkoviestintää ja tekemällä kieliversioita, fyysistä saavutettavuutta on parannettu opastein, reitein ja turvallisuutta kehittämällä. Gålössä ja Örön eteläkärjessä on avattu yleisölle uudet matkailukohteet käsittäen mm. aiemmin suljettuna olleita rakennuksia ja puolustusrakennelmia.
  3. Uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja on kehitetty pilottikohteiden yhteistyössä ja kestävän kehityksen näkökulmia on viestitty eri kohderyhmille myös digitaalisissa sisällöissä.
  4. Rajat ylittäviä puolustushistoriaan liittyviä saaristomatkailureittejä on suunniteltu ja markkinoitu valituille kohderyhmille.
  5. Monialaisia kehittämistyötapoja on luotu rajat ylittävissä työpajoissa matkailukohteiden kehittämiseksi ja parhaat käytänteet on julkaistu käytänteiden levittämiseksi muihin matkailukohteisiin.