Sivu päivitetty 5.4.2018
DefenceArch - Footprints of Defence in the Achipelago

DefenceArch - Footprints of Defence in the Achipelago

Hankkeen tavoitteet:

Tavoitteena on kehittää olemassa olevista, mutta toistaiseksi lähes hyödyntämättömistä Turun, Ahvenanmaan ja Tukholman saaristoalueella sijaitsevista puolustushistoriallisista resursseista vetovoimaisia, kestävän kehityksen mukaisia matkailukohteita. Pilottikohteina ovat Gålön vanha Ruotsin armeijan hylkeiden koulutuskeskus, Ahvenanmaan Bomarsundin linnoitusraunioiden alue, Örön saaren eteläkärjen puolustusrakenteet sekä Korpoströmin sotahistorialliset vaiheet. Hankkeen päätavoite on lisätä näiden kohteiden tunnettuutta sekä kasvattaa näiden matkailukohteiden elämysarvoa. Päätavoite jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin:

  1. Kohteiden elämysarvoa kasvatetaan tuotettavalla tarinnallisella digitaalisella sisällöllä, joka esittelee kohteiden puolustushistoriaa ja kytkee sitä saariston luonnonmaantieteeseen sekä elämäntapaan.
  2. Kohteiden tunnettuuden kehittymistä edistää saavutettavuuden parantaminen, joka kattaa infrastruktuurin parantamista, palveluketjuongelmien, tietoaukkojen sekä muiden kohteen johtamisessa havaittujen ongelmakohtien ratkaisemista.
  3. Saariston kulttuurista, ekologista, taloudellista sekä sosiaalista kestävyyttä analysoidaan ja kestävän kehityksen näkökulmia sisällytetään toimenpiteisiin ja tuotoksiin, jotta matkailijoiden, paikallisten, yritysten ja julkisten toimijoiden ymmärrys kestävästä kehityksestä kasvaa.