Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.3.2021
Getting Unstuck

Getting Unstuck

Getting Unstuck on syntynyt uskosta taiteen muutosvoimaan ja erityisesti draaman käyttämiseen inkluusion välineenä. Tavoitteena on luoda, muovata ja uudistaa siirtolaisuuden kertomuksia Euroopassa sekä uutta moninaisempaa eurooppalaista identiteettiä. 

Hankkeen kolme päätavoitetta ovat 1) Monikulttuurisen taiteellisen työn keinojen ja taitojen kehittäminen partneriverkoston ja osallistuvien taiteilijoiden kesken 2) Uusien, taiteellisia menetelmiä hyödyntävien inklusiivisten vieraanvaraisuuden ja solidaarisuuden toimintamallien kehittäminen 3) Osallistuminen monikulttuurisuuskeskusteluun sekä uuden eurooppalaisen identiteetin rakentamiseen tuomalla esiin maahanmuuttajien tarinoita ja perspektiiviä.

Lähtökohtana on oletus luovan prosessin hyödyistä heikossa asemassa oleville. Osallistuminen taiteen tekemiseen yhdessä muiden kanssa auttaa kasvattamaan resilienssiä, toimintavalmiutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä antaa yksilöille voimaa selviytyä arjesta. Kaikissa osallistujamaissa kootaan maahanmuuttajaryhmä, joka tutkii ja kerää tarinoita oman alueensa maahanmuuttajien kokemuksista sekä osallistuu taiteelliseen työskentelyyn. 

Turussa taideakatemian teatteri-ilmaisunohjaajaksi opiskelevat ja opettajat järjestävät maahanmuuttajanuorille teatteritoimintaa, jossa kerätään materiaalia ja osallistujia hankkeen esityksiin. Toiminta perustuu hankekumppaneiden aiempiin kokemuksiin ja hyviin tuloksiin, joita on hankittu yhteistyössä pedagogiikan, terveys- ja sosiaalialan sekä eri taidemuotojen ammattilaisten yhteistyönä.  

Hankkeen lopputuotteena syntyy neljä erilaista, kerätyistä materiaaleista koostettua monitaiteista esitystä Turussa, Kölnissä ja Normandiassa. Luova prosessi alkaa keväällä 2021 ja huipentuu kansainvälisiin ensi-iltoihin keväällä 2022. 
 

Hankkeen ranskalainen koordinaattori on La Renaissance –teatteri Ranskan Normandiassa.  Muut ovat kumppanit Comedia Theater Kölnissä, Saksassa, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia ja Innocamp Gdanskissa, Puolassa.  Kaikilla kumppaneilla on aiempaa kokemusta maahanmuuttajatyöstä, nuorten osallistamisesta sekä eri aloja yhdistävästä hanketyöstä. 
 

Getting unstock
Creative Europe logo

 

logosbeneficairescreativeeuroperight_en (002).jpg