Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.11.2018
HOPEA

HOPEA

HOPEA-projekti on kaksiosainen projekti, joka edistää kulttuurihyvinvointitietoutta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Projektissa kehitetään kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutuksia sekä kirjoitetaan The State of Arts and Health in Finland –kutsuartikkeli kansainväliseen vertaisarvioituun julkaisuun.

Projektissa rakennetaan kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutuksen työkalupakki, joka koostuu eri laajuisista ja eri kohderyhmille tarkoitetuista lyhytkoulutuksista. Koulutusta pilotoidaan neljällä alueella Suomessa, joista yksi alue on Turun seutu. Pilotointi tehdään yhteistyössä Taikusydämen alueverkostojen kanssa

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujia tutkimustietoon taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ja sekä kannustaa osallistujia käyttämään taidetta ja kulttuuria osana omaa työtään. Keskeistä on kulttuurihyvinvoinnin käsitteistön ja ilmiön ymmärtäminen sekä kulttuurin merkitys osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Myös kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurin laajan merkityksen sekä oman taide- ja kulttuurisuhteen ymmärtäminen oman työn voimavarana on koulutuksen keskeistä sisältöä. Koulutukset sisältävät sekä kokemuksellista oppimista ja eri taidelähtöisten menetelmien soveltamista käytännössä että tietoperustan vahvistamista.

Artikkelin tavoitteena on rakentaa kokonaiskuvaa kulttuurihyvinvointialan nykytilanteesta Suomessa sekä hahmotella alan suuntaviivoja tulevaisuuteen. Artikkelissa käsitellään mm. kulttuurihyvinvointialan kehitystä ja historiaa Suomessa, policy-tason kehitystä ja keskeisiä politiikkaohjelmia, rakenteita, käytänteitä, rahoitusmekanismeja sekä alan tutkimusta ja koulutusta. Arts & Health -julkaisu on toinen kulttuurihyvinvoinnin alan keskeisistä kansainvälisistä julkaisuista Applied Arts & Health -julkaisun ohella.

Projektin tulokset

Projektissa tuotetaan State of Arts and Health in Finland -artikkeli Arts & Health – An International Journal for Research, Policy and Practice -lehteen. Artikkeli ilmestyy vuonna 2019 open access -julkaisuna. Kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutusten pilotoinnit ja aineistot kootaan materiaalipaketiksi hankkeen aikana selvitettävälle sopivalle verkkosivulle.

Taiteen edistämiskeskuksen logo