Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.8.2020
HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen

HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen

HUKATON-hankkeen tuloksena syntyy uusia hukkalämmön talteenottoon perustuvia kokonaisratkaisuja, jotka tuovat tarkastelukohteet osaksi älykästä energiajärjestelmää kysyntäjouston näkökulmasta. HUKATON myös tuo markkinoille täysin uusia usean yrityksen yhteistyöhön ja digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia palveluliiketoimintamalleja, jotka ovat monistettavissa hankkeen jälkeen monipuolisesti vastaaviin kiinteistötyyppeihin ja joissa on potentiaalia kasvaa suomalaisen huippuosaamisen vientituotteiksi.


Nykyisillään jopa 50 % rakennuksen vuotuisesta lämmitysenergiasta menee käyttöveden ja ilmanvaihdon kautta viemäriin ja taivaalle. Euroopassa lämpöä menee rakennetussa ympäristössä yhteensä hukkaan jopa 30 ydinvoimalan vuosituotannon verran. Kiinteistön kokonaisenergiankulutusta voidaan pienentää merkittävästi ottamalla jätevedestä ja poistoilmasta lämpöenergiaa talteen. Hukkalämpöjen hyödyntämisen rinnalla lämmön varastoinnin ja kysyntäjouston kehittäminen ovat avainasemassa älykkään energiajärjestelmän syntymiseksi ja vähähiilisen yhteiskunnan synnyttämiseksi.


Jäteveden ja ilmanvaihdon kautta rakennuksista hukkaan valuvien lämpövirtojen talteenotto ja parempi hyödyntäminen vaatii uudentyyppisten kokonaisratkaisujen luomista, jotka ovat paitsi mahdollisimman energiatehokkaita, niin myös kustannusmielessä toteuttamiskelpoisia. HUKATON -hankkeen päätavoitteena on kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen valituissa tarkastelukohteissa ja tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja, joita voidaan monipuolisesti hyödyntää rakennetussa ympäristössä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Yksittäisellä teknologialla ei saada kokonaisoptimoituja ratkaisuja, vaan parhaat konseptit muodostuvat erilaisten ratkaisujen yhdistelmillä. Näitä kokonaiskonsepteja tuotetaan HUKATONhankkeessa.