Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.1.2019

InnoCens

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Armenia, Georgia, Valko-Venäjä and Kazakhstan ovat aloittaneet siirtymisen suunnitelmatalouteen, demokratian ja markkinatalouden suuntaan. Kehittymisen keskiössä on talouden, - työelämän ja koulutuspolitiikan uudistaminen. Kaikilla mainituilla mailla on tarve nostaa yritysten tehokkuutta ja rohkaista PK yrityssektoria mm uusien työpaikkojen synnyttämiseen.

Yhteisesti hyväksytty Euroopan strategia kohdentaa vahvistamaan koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita uudenlaisen tietopohjaisen talouden kehittymiseen. Tämän strategia on sovellettavissa hyvin mainittuihin kohdemaihin ja heidän kehittymistarpeisiinsa kilpailukyvyn parantamiseen. Muutamissa maissa onkin kansallisella tasolla julkaistu ohjelmia jotka tukevat edellä mainittua kehittymistä. Vaikkakin koulutus näissä maissa on ollut perinteisesti korkealla tasolla tuottamassa erityisosaamista, se on ollut hyvin fact based- yksisuuntaista tiedon jakamista. Siitä on puuttunut innovatiivisuuden ja yrittäjyyden näkökulma. Tarvitaan uudenlaista pedagogista otetta, jotta pystytään kehittämään luovuuden ja innovatiivisuuden taitoja tukemaan taloudessa tarvittavaa osaamista.  

Tämä projektin vastaa edellä mainittuihin haasteisiin tukemalla kohdemaiden- erityisesti insinööriopiskelijoiden osaamisen kehittymistä innovaatiopedagogiikan keinoin, innovaatiokompetensseja sekä yrittäjyystaitoja tunnistamalla ja kehittämällä. Kehittyminen antaa valmiuksia ja kannustaa suuntaamaan uutta osaamista ja ideoita mm start up yrittäjyyteen.

Edellinen tavoite konkretisoituu projektissa kohdemaissa seuraavin tavoin:

  • perustetaan innovaatiokeskuksia
  • innovaatiokulttuurin vahvistamista erilaisin vierailuin, työpajoin ja seminaarein
  • koulutetaan yliopistojen henkilökuntaa innovaatiopedagogikasta, innovaatiokompetensseista ja yrittäjyydestä
  • kehittään start up tukipalveluja auttamaan uusissa business ideoissa
  • organisoidaan innovaatiokilpailu.

TUAS vastaa projektissa Innovaatiopedagogiikka- ja innovaatiokompetenssien arviointi -  kokonaisuuksista.